HISTORIA AUTOMOBILKLUBU GORZOWSKIEGO

 

logotyp - automobilklub gorzowski oryginalPoczątki istnienia Automobilklubu Gorzowskiego miały charakter spotkań towarzyskich. Pod różnymi nazwami działał on od pierwszych lat po wyzwoleniu. W okresie powojennym na Ziemi Gorzowskiej istniał Motoklub „Unia”, a na jego miejsce w roku 1953 powołaliśmy Motoklub „Gwardia”. Natomiast historia Automobilklubu Gorzowskiego rozpoczyna się w 1958 roku, kiedy powołaliśmy Automobilklub Ziemi Lubuskiej i wkrótce powstała jego Delegatura w Gorzowie Wlkp. Powstanie województwa sprawiło, ze Automobilklub Gorzowski powstał jako samodzielna jednostka organizacyjna. W dniu 7.05.1976 r. odbyło się pierwsze zebranie entuzjastów motoryzacji, na której postanowiliśmy założyć AUTOMOBILKLUB GORZOWSKI. W tym historycznym zebraniu uczestniczyli: mgr T. Biczysko, mgr inż. J. Lisowski, J. Grabowski, Z. Bąk, N. Krasuski, Z. Lisiewicz, mgr inż. R. Sadowski, kpt. Z. Wojciechowski, B. Wiśniewski, mgr J. Bachalski, L. Gnitecki, M. Stachowiak, M. Wojewódzki, B. Antkowiak, W. Łukaszewicz, A. Bocheńko, inż. A. Domagała.

Wyżej wymienieni obecni wybrali komitet organizacyjny w składzie: Przewodniczący: T. Biczysko, Członek: J. Lisowski i J. Grabowski.

Wkrótce odbyło się w dniu 2.06.1976 r. pierwsze Walne Zebranie Założycielskie Automobilklubu Gorzowskiego, na którym został wyłoniony pierwszy zarząd w składzie: Prezes: T. Biczysko, V-ce Prezesi: J. Grabowski, J. Lisowski, Z. Wojciechowski, B. Wiśniewski, Sekretarz: Z. Suszko, Skarbnik: J. Bachalski, Członkowie: R. Sadowski, L. Gnitecki, R. Olejniczak, N. Krakowski, J. Pielecha, A. Domagała, F. Greszczuk, J. Niewiarowski oraz Komisję Rewizyjną w składzie: Przewodniczący: W. Świątek oraz B. Antkowiak, A. Pietrzykowski, Z Romanowski, W. Łukaszewicz.

W wyniku podjętych działań powstał AUTOMOBILKLUB GORZOWSKI jako członek zwyczajny Polskiego Związku Motorowego z siedzibą przy ul. Wał Okrężny 32 w Gorzowie Wlkp.

Automobilklub Gorzowski w bardzo szybkim tempie rozwinął swoją działalność, zyskiwał nowych członków oraz organizował wiele różnych imprez, w których brali udział zarówno przeciętni użytkownicy samochodów jak również wielkie sławy. Poza działalnością sportową, która podnosiła sport samochodowy województwa gorzowskiego na wyżyny mistrzostwa (wicemistrzostwo A. Szyjkowskiego w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski, sukcesy M. Rady czy S. i H. Lisowskich w Rajdach Samochodów Terenowych) były i inne formy popularyzacji motoryzacji. Do nich należały rajdy popularne samochodów i motocykli oraz rajdy okolicznościowe. Działalność klubu pomagała w szerzeniu i pogłębianiu wiedzy krajoznawczej, służyła w podnoszeniu kultury motoryzacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Organizowane zebrania miłośników motoryzacji umożliwiły wymianę doświadczeń w dziedzinie techniki motoryzacyjnej i podnoszeniu umiejętności kierowania samochodem.

Od początku istnienia w Automobilklubie Gorzowskim działały trzy Komisje: Komisja Sportowa, Komisja Sportu Popularnego i Turystyki oraz Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W przypadku Komisji Kartingowej oraz Motocyklowej ze względu na brak zainteresowania działały z przerwami.

Lata 70-te XX wieku

1976

W momencie rozpoczęcia działalności klubu licencję RII posiadał tylko J. Pielecha. Dwunastego września 1976 r. rozpoczęliśmy od zorganizowania przez członków naszego klubu I-go Rajdu Turystycznego. Trasa rajdu wiodła z Gorzowa i przebiegała poprzez okoliczne miejscowości: Marwice i Ustronie Leśne. W imprezie tej wzięło udział wówczas 10 załóg, a zwycięzcą został M. Machnikowski przed J. Bachalskim i W. Laskusem – wszyscy jechali na Polskich Fiatach 125p.

W kolejnych latach ta forma turystyki została jeszcze bardziej rozwinięta. Na lata 70-te przypada duża ilość imprez sportowych. Po jakimś czasie pojawiły się nawet pierwsze sukcesy. Najlepsi kierowcy będący członkami naszego Klubu zaczęli zajmować wysokie pozycje i wygrywać w rajdach. Masowo powstawały koła A. G. przy zakładach.

1977

historia01Mimo trudnych warunków lokalowych w roku 1977 Automobilklub Gorzowski rozwinął swoja działalność i zorganizo-waliśmy aż 7 imprez klubowych i jedną okręgową. W imprezach tych uczestniczyło 116 osób. Oprócz tego przeprowadziliśmy aż 12 szkoleń doskonalenia techniki jazdy w trudnych zimowych warunkach, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. W dniu 23.10.1977 r. zorganizowaliśmy I-szą Wojewódzką Olimpiadę kierowców, w której triumfował Zespół PTHW przed zespołami STW i Stilonu. Już po roku działalności sportowej gorzowscy kierowcy odnieśli pewne sukcesy. W Wyścigowych Mistrzostwach Polski zawodnik A. G. A. Szyjkowski sklasyfikowany został w klasie I na 26 miejscu, a w klasie IV na 9 miejscu. Bardzo udanym był także rajd eliminacyjny do Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Okręgu (2.10.1977 r), w którym I v-ce mistrzem został J. Pielecha natomiast II v-ce mistrzem A. Szyjkowski. Z końcem roku klub posiadał już dwóch zawodników z licencjami RI, siedmiu zawodników z licencjami RII oraz 13 komisarzy sportowych. A liczba członków cały czas rosła.

1978

W roku 1978 klub liczył 640 pełnoprawnych członków. W następnym sezonie wyniki naszych kierowców były równie dobre. W pierwszej eliminacji Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Okręgu rozegranego 23.04.1978 r., w klasyfikacji generalnej zwyciężył J. Pielecha przed A. Szyjkowskim. Natomiast podczas IV eliminacji Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski Strefy Południowo-Zachodniej rozegranej na trasie Zielona Góra – Nowe Miasteczko – Święto – Zielona Góra gorzowscy kierowcy odnieśli kolejny sukces. W klasie markowej Polskiego Fiata 126p A. Szyjkowski wraz z M. Marszem zajęli dobre trzecie miejsce.

1979

Jednak nie wszystko szło gładko. Rok 1979 przyniósł pewne zmiany. Z jednej strony rosła liczba członków (875), natomiast z drugiej strony z pracy w zarządzie rezygnuje v-ce prezes ds. turystyki Kruze oraz sekretarz N. Krasuski. A Automobilklub otrzymuje w końcu nową, z prawdziwego zdarzenia siedzibę przy ulicy Dzierżyńskiego 66. Jedną z nowych form klubu, które spotkało się z dużym zainteresowaniem było zorganizowanie aż 3 spotkań użytkowników Polskiego Fiata 126p oraz czterech spotkań miłośników Fiata 125p. Ponadto zorganizowaliśmy spotkanie z naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego połączone z projekcją filmu poświęconego problemom BRD. Ważnym wydarzeniem było także zorganizowanie przez Automobilklub Gorzowski Wojewódzkiej Olimpiady Kierowców z udziałem 45 osób z 13 zakładów pracy. Oprócz tego zorganizowaliśmy aż 11 imprez turystycznych z udziałem 327 osób, ale sporym osiągnięciem było zajęcie I miejsca w okręgu w turystyce. W tymże roku 2-3.06.1979 r. sekcja turystyki zorganizowała pierwszą imprezę ogólnopolską a mianowicie I Ogólnopolski Zlot Samochodowy Związku Spółdzielni Inwalidów w Gościmiu. Ten spontaniczny pierwszy zlot wszedł na stałe do kalendarza Gorzowskiego Automobilklubu i jest organizowany już coroczne. W tym roku odbyły się jeszcze 3 Rajdy Popularne oraz dwie eliminacje Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Okręgu, wykorzystując m.in. efektowne i dość trudne techniczne trasy Odcinków Specjalnych w okolicach wsi Łupowo i na ul. Zacisze. Możemy pochwalić się kolejnymi sukcesami, a mianowicie Mistrzami Okręgu w roku 1979 w klasyfikacji generalnej zostali M. Rada startujący z R. A. Romanowskim na Fiacie 125p., a na drugim miejscu uplasował się A. Szyjkowski z K. Krawczykiem (AP Zielona Góra) na Fiacie 126p.

Lata 80-te XX w.

Nadeszły lata osiemdziesiąte a z nimi kolejne zmiany. Pierwsza połowa lat 80-tych to dość trudny okres dla miłośników historii naszego kraju, a przede wszystkim dla miłośników w większości paliwożernych pojazdów. Ogłoszenie stanu wojennego, kryzys i benzyna na kartki nie sprzyjały rozwijaniu się motoryzacji a tym bardziej w organizowaniu rajdów.

1980

W 1980 roku liczba członków wzrosła. Od powołania pierwszego zarządu zmienił się jedynie jego skład osobowy, ale prezesem był nadal Tadeusz Biczysko.

W tym roku przeprowadziliśmy 5 Rajdów Popularnych z udziałem 41 załóg, w których czterech zawodników zdobyło licencje RII. Okazało się, że ten rok był najlepszym z dotychczasowych lat dla klubu, ponieważ zanotowaliśmy najlepszy sukces na arenie ogólnopolskiej. W rozegranym rajdzie „Elmot”. Załoga A. Szyjkowski i K. Krawczyk zajęli I miejsce w klasie I-III w I el. Rajdowych Mistrzostw Polski. Sukces był tym większy, że był on po pierwsze sukcesem Szyjkowskiego jako kierowcy i mechanika, a po drugie, że w tym rajdzie startowały załogi fabryczne FSO.

Po przeprowadzonej dnia 9.03.1980 r. II eliminacji Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Okręgu z udziałem 17 załóg, mistrzem Okręgu został J. Pielecha jadący z R. Trojniarem na Fiacie 125p. przed Markiem Rada. Szczególnie ciekawe były październikowe IV el. Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Okręgu. Na starcie stanęło 11 załóg w tym 5 z A. G. Rajd składał się z 5 etapów na trasie Gorzów Wlkp. – Racław – Baczyna – Santocko – Mironice – Kłodawa – Chwalęcice. W klasyfikacji generalnej zwyciężył A. Szyjkowski odnosząc zwycięstwo w kl. I-IV. W ramach tego rajdu rozegraliśmy również wyścig uliczny w Gorzowie, którego zwycięzcą został także A. Szyjkowski pokonując trasę 3,2 km w czasie 3 minuty i 28 sekund. Natomiast w Wyścigowych Mistrzostwach Polski A. Szyjkowski sklasyfikowany został na miejscu 31 w klasyfikacji generalnej.

1981

W roku 1981 Automobilklub Gorzowski liczył już 1045 członków, posiadał 7 zawodników z licencją RI i 9 zawodników z licencją RII oraz 5 zawodników z licencją wyścigową i przeszkoliliśmy aż 14 Komisarzy Sportowych.

Jeśli chodzi o ten rok to przyniósł kolejne sukcesy naszych zawodników M. Rada został sklasyfikowany na II miejscu w wyścigach górskich o Puchar Polskiego Związku Motorowego.

W dniu 12.04.1981 r., w nowym sezonie rozegraliśmy II eliminację Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Okręgu - „I Rajd Warty”. Rajd ten ukończyło 10 załóg, a w klasyfikacji generalnej i w klasie „maluchów” triumfował A. Szyjkowski z J. Mikołajewiczem. A Tarwacki z Z. Zalewskim zdobył drugie miejsce w klasie „dużych” fiatów i drugie w klasyfikacji generalnej. Natomiast J. Pielecha z R. Trojniarem zdobyli drugie miejsce w klasie „dużych” fiatów i trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej

Drugą poważną imprezą była IV eliminacja Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Okręgu, która odbyła się 7.11.1981 r. Trasa rajdu, podobnie jak „I Rajdu Warty” przebiegała przez Chwalęcice, Kłodawę, Santocko, Racław i Łupowo. W klasyfikacji generalnej zwyciężyli w klasie 8-13 A. Tarwacki z M. Godlewską przed M. Radą z R. Romanowskim. W klasie 1-3 zwyciężyli A. Maresch z J. Maresch przed K. Krawczykiem z E. Filipiakiem i J. Włosińskim z K. Próchnickim. Poza wymienionymi osiągnięciami dużym sukcesem było zajęcie przez M. Radę II-go miejsca w Wyścigach Górskich o Puchar prezesa Zarządu Głównego PZM. Z imprez popularnych, które przeprowadziliśmy to II Ogólnopolski Zlot Samochodów Związku Spółdzielni Inwalidów. Działacze Automobilklubu Gorzowskiego wzięli także udział w szkoleniach na Kartę Rowerową prowadzonych w Szkołach Podstawowych.

Jak w każdym roku Automobilklub Gorzowski był współorganizatorem „Wojewódzkiej Olimpiady Kierowców”.

W miesiącach zimowych przeprowadziliśmy kolejne zajęcia „Szkoły Doskonalenia Techniki Jazdy”, instruktorami byli zawodnicy rajdowi Automobilklubu Gorzowskiego tak jak w poprzednich latach.

Pośród różnego rodzaju imprez organizowanych przez Automobilklub Gorzowski na szczególną uwagę zasługuje piękna inicjatywa zorganizowania pierwszego rajdu z okazji „Dnia Dziecka”, w którym członkowie Automobilklubu Gorzowskiego zabrali do swych samochodów dzieci z Domu Dziecka i razem uczestniczyli w zabawie. Impreza ta organizowana jest do dnia dzisiejszego.

1982

Rok 1982 przywitał gorzowskich kierowców niesprzyjającą atmosferą motoryzacji. Odwołaliśmy większość imprez motorowych, w tym takie jak Międzynarodowy Rajd Polski, Rajd Warszawski itp. Zadomowiła się i okrzepła reglamentacja paliwa, wzrosły ceny pojazdów i koszty ich eksploatacji. Wystąpił dotkliwy brak podstawowych akcesoriów i części samochodowych. Pomimo tego odbyły się niektóre mocno okrojone imprezy automobilowe, w których brali dział również przedstawiciele A. G. Kryzys ten odbił się na liczbie członków klubu, która spadła do liczby 647 osób, ale nasi zawodnicy zostali zasileni zawodnikami z licencjami rajdowymi. Czterech zawodników Automobilklubu Dolnośląskiego (trzech z licencją RI i jeden z licencją RII) przeszło do naszego klubu.

Do imprez sportowych zorganizowanych w tym roku należały dwie eliminacje RSMO, redukując do niezbędnej długości trasę okrężną. Mistrzem Okręgu został A. Szyjkowski (Fiat 126p) a v-ce Mistrzem M. Rada (125p). Rozegraliśmy również 7 rajdów popularnych. Dobrze działało także Kolo przy ZWCh „Stilon”, który był jednocześnie organizatorem Rajdu Ekonomiki Jazdy „O kropelce”. Impreza ta dała początek nowej formule zawodów automobilowych. W imprezie tej wzięło udział 12 zawodników, a zwycięzcą został S. Pych na Fiacie 126p zużywając tyko 3,44 l paliwa na 100 km.

W dniu 26.09.1982 r. przeprowadziliśmy rajd turystyczny „Polska Jesień” z udziałem 17 załóg.

1983

Skład zarządu od dnia 12.03.1983 r. uległ niewielkiej zmianie. Prezesem jest nadal T. Biczysko, v-ce prezes ds. sportu – J. Lisowski, v-ce prezes ds. turystyki – J. Kozłowski, v-ce prezes ds. BRD J. Juszkiewicz, sekretarz J. Baczkowski, skarbnik E. Kaczmarczyk i członkowie: F. Greszczuk, M. Mychałyk, R. Kizińczak, Z. Marcinkiewicz, A. Szyjkowski, M. Rada, A. Domagała, J. Wrona.

W klubie w roku 1983 oprócz sportu samochodowego, rozwijała się dość dobrze turystyka samochodowa i powstała nowa Komisja Motocyklowa. 

Komisja Samochodowa:

Najważniejszą imprezą sportową zorganizowaną przez Automobilklub Gorzowski była I eliminacja Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Strefy Południowo-Zachodniej. Trasa rajdu przebiegała ciekawymi technicznie trasami w okolicach Gorzowa (Łupowo, Racław, Kłodawa, Chwalęcice i ul. Zacisze w Gorzowie Wlkp). Wystartowały 23 załogi, ale rajd ukończyło niestety tylko 20 załóg. W klasyfikacji generalnej miejsce drugie należało do M. Rady i R. Romanowskiego. W Klasie 1-3 gr. II pierwsze miejsce zajęli J. Panicz i M. Lisowski (A. G.). W kwietniu tego roku rozegraliśmy w Gorzowie i na podmiejskich drogach II Rajd „Warty” stanowiący I el. RAMO, w klasyfikacji generalnej zwyciężył A. Szyjkowski jadący Fiatem 126p przed M. Radą jadącym Fiatem 125p. A 27 listopada IV el. RSMO w znacznie skromniejszym wymiarze niż II eliminacje. Rajd rozegraliśmy w systemie „Grand Prix” i ukończyło go tylko 5 załóg. Zwyciężyła załoga gorzowsko-zielonogórska A. Tawacki z J. Paniczem jadąca samochodem VW Passat 1300. W klasie 1-3 II Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski sklasyfikowano: A. Szyjkowskiego na miejscu 5, J. Panicza na miejscu 8-9, R. Romanowskiego na miejscu 10-11. Ponadto w Wyścigowych Samochodowych Mistrzostwach Polski sklasyfikowano: w kl. 4 M. Radę na miejscu 16, w kl. 2 Z. Rawickiego na 37 miejscu. A w Rajdowych Mistrzostwach Strefy P-Z: I miejsce w kl. 1-3 wywalczył J. Panicz. Oprócz tego dzięki dobrej organizacji i sprawności działania gorzowscy kierowcy odnieśli znaczne sukcesy w krakowskim rajdzie „Krokusy 83” stanowiącym I el. RSMP A. Szyjkowski jadący z pilotem K. Krawczykiem zajął drugie miejsce. W październiku w III el. RSMP A. Szyjkowski uplasował się na czwartym miejscu, a w Rajdzie „Wisły” dużym osiągnięciem było zajęcie siódmego miejsca, ponieważ Szyjkowski dojechał do mety pomimo uszkodzonej skrzyni biegów. Reasumując zorganizowaliśmy 7 rajów popularnych, w których łącznie uczestniczyło 61 załóg oraz przeszkoliliśmy 15 Komisarzy Sportu Samochodowego. Działacze Automobilklubu Gorzowskiego uczestniczyli także w organizacji VII Olimpiady Kierowców oraz turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym.

Komisja Sportu Popularnego i Turystyki:

Dobrze rozwijała się również działalność Komisja Sportu Popularnego i Turystyki. 12 marca i 25 października 1983 roku zorganizowaliśmy motocyklowe rajdy turystyczne. Oprócz działalności typowo sportowej czy turystycznej prowadzona była także działalność na rzecz ludności w formie organizowania giełdy samochodowej, która odbywała się przy ulicy Olimpijskiej w Gorzowie. Pomimo trwającego kryzysu w roku 1984 odnotowaliśmy jednak sukcesy w każdej dziedzinie swojej działalności. Prowadzona przez T. Koguckiegoturystyka przeprowadziła 10 imprez w tym do najważniejszych należały m. in. tradycyjny już rajd z okazji „Dnia Dziecka” (2.06), Rajd Grzybobraniowy (09.09), Rajd Grzybobraniowy dla dzieci z PDD (4.11.1983 r.). Wzorem lat ubiegłych współorganizowaliśmy VIII Wojewódzką Olimpiadę Kierowców.

1984

historia02Komisja Motocyklowa zgodnie z wcześniejszymi obietnicami w roku 1984 zorganizowała 5 popularnych zawodów motocyklowych, w których brało udział 37 młodych zawodników, głównie na motorowerach.

Prężnie działała Komisja Samochodowa pod długoletnim przewodnictwem R. Kizińczaka. Automobilklub Gorzowski był również w 1984 roku organizatorem dwóch eliminacji Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Okręgu. Dużym osiągnięciem gorzowian było zwycięstwo w klasyfikacji generalnej załogi M. Rada – W. Strobejko w IV eliminacji oraz ośmiu rajdów popularnych. Aktywną działalność prowadziliśmy przy Zakładach „ZREMB”, które zorganizowały dwa rajdy popularne. Natomiast koła przy ZWCh „Stilon” kontynuowały cykl imprez oszczędnościowych „O kropce”.

Największe jednak sukcesy zanotowaliśmy w kwalifikowanym sporcie samochodowym. Lubuscy kierowcy przez cały sezon reprezentowali wysoką formę. W każdym rajdzie zaliczanym do Mistrzostw Polski stanowili wyróżniające się załogi w swoich klasach. Po raz pierwszy w historii lubuskiego sportu samochodowego srebrny medal w klasie A-700 - Ramowych Samochodowych Mistrzostw Polski i tytuł wicemistrzów Polski wywalczyła załoga A. Szyjkowski i R. Romanowski. W klasie A-1300 załogę M. Rada i K. Krawczyk sklasyfikowano na 6 miejscu. Duży sukces osiągnął także M. Rada wywalczył również 10 miejsce w klasyfikacji o Puchar FSO. A P. Binaś został wicemistrzem Okręgu w klasyfikacji generalnej.

W klasyfikacji ogólnopolskiej Automobilklub Gorzowski zdobył III miejsce za wyniki w działalności na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

1985

Ukoronowaniem sezonu było walne zebranie odbyte w dniu 5 maja 1985 roku, podczas którego odznaczyliśmy czołowych sportowców Automobilklubu Gorzowskiego odznaką honorową „Za zasługi dla województwa gorzowskiego”  - A. Szyjkowskiego, M. Radę i E. Kaczmarczyka.

historia03W 1985 roku pierwszego czerwca na drogach podgorzowskiej gminy Kłodawa na ulicy Zacisze przeprowadziliśmy II eliminacje Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Strefy Południowo-Zachodniej. Na trudnej technicznie trasie w ulewnym deszczu wystartowały 22 załogi, niestety zawodnicy naszego klubu zajęli miejsca poza podium. Automobilklub zorganizował ponadto dwie eliminacje RSMO (1.06 i 1.12.85 r.) oraz przeprowadziliśmy 8 Konkursowych Jazd Samochodem, w których uczestniczyło 150 osób. Komisja Turystyki zorganizowała 8 imprez, w tym dwie imprezy okręgowe (Okręgowy Rajd Szkoleniowy SITM w Lubniewicach oraz Samochodowy Rajd Inwalidów w Drawnie). Pod przewodnictwem P. Binasia nadal prężnie działała Komisja Motocyklowa. Zorganizowaliśmy 6 imprez popularnych w ramach regulaminu Pucharu Polski. Jak co roku w zimie zorganizowaliśmy zajęcia SDTJ oraz przeprowadziliśmy IX Wojewódzką Olimpiadę Kierowców. W tym roku zainicjowaliśmy również nową formę automobilklubu, czyli odbył się I Gorzowski Rajd Samochodów Terenowych. Impreza ta o charakterze ogólnopolskim, która wzbudzała sympatię i duże zainteresowanie mieszkańców Gorzowa, o czym świadczyły rzesze kibiców przy próbach sportowych zagościła na stałe w kalendarzu. Baza rajdu mieściła się na terenie ośrodka wczasowego w podgorzowskiej miejscowości Sosny.

1986

Komisja Turystyczna.

Ten rok zainicjował współpracą z klubem w NRD - ADMV okręgu Frankfurt/O. Umożliwiło to wymianę zawodników, przez co podniosła się ranga rajdów rejonowych. W związku z tym trzy załogi Automobilklubu Gorzowskiego wystartowały w rajdzie samochodowym w Angermünde, a turyści, w rajdzie popularnym w Fürstenwalde. Udział w powyższych imprezach jak i wyjazdy działaczy pozwoliły na wymianę doświadczeń i współpracę organizacji.

Ważnym wydarzeniem w działalności Klubu w nowym sezonie w 1986 roku było zorganizowanie zlotu samochodowego inwalidów, w którym udział wzięło 15 kierowców wraz z pilotami.

W zimie zorganizowaliśmy także IX Wojewódzką Olimpiadę Kierowców.

Komisja Motocyklowa.

W ramach jej działalności zorganizowaliśmy 6 motocyklowych imprez popularnych. Trzech zawodników dysponujących klubowymi małymi motocyklami typu Simson Endure brało udział w finale mistrzostw Polski. Zawodnik Automobilklubu Gorzowskiego M. Śmigiel zajął II miejsce w finale Pucharu Polski.

Komisja Samochodowa.

historia04W dniach 13-14 czerwca odbyła się III eliminacja Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Strefy Północno-Zachodniej. Rajd ten rozegraliśmy na leśnych drogach Nadleśnictwa Kłodawa, a jeden OS na torze żużlowym KS Stal. Rajd zgromadził na starcie 34 załogi Automobilklubów Polski oraz gości z NRD ADM. Frankfurt/O. i Cottbus. Po zaciętej walce na szutrowych odcinkach triumfowali w klasyfikacji generalnej A. Szyjkowski – P. Binaś przed M. Radą – R. Olejniczakiem. W Klasie A1600 pierwsze miejsce należało do M. Rada – R. Olejniczak, natomiast w klasie A700 A. Szyjkowski – P. Binaś uplasowali się na pierwszym miejscu. Rajd przeprowadziliśmy na niespotykanie wielką w dziejach Automobilklubu Gorzowskiego skalę. Zyskał on pochlebne opinie zarówno zawodników jak również obserwatorów. Kolejną wielką międzynarodową imprezą był II Gorzowski Rajd Samochodów Terenowych, który odbył się w dniach 12-14 września 1986 r. Baza rajdu była w miejscowości Borek i zgromadził zawodników z całego niemal kraju oraz gości z Berlina Zachodniego i Czechosłowacji. Próby sportowe oglądały setki mieszkańców Gorzowa Wlkp. i okolic.

W Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski załoga: A. Szyjkowski – A. Martynkinem wywalczyła II Wicemistrzostwo Polski w Klasie A-11

W Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Strefy Północno-Zachodniej załoga: M. Rada – R. Olejniczak zajęła II miejsce w klasie A1600 oraz zdobyła mistrzostwo Okręgu w klasyfikacji generalnej. Stanisław Lisowski po 6 ogólnopolskich eliminacjach w Rajdach Samochodów Terenowych wywalczył II miejsce w Polsce w klasie OPEN-U. Klasie OPEN-S na II miejscu sklasyfikowano R. Uchańskiego. Natomiast drużynowo Automobilklub Gorzowski zdobył I miejsce w kraju.

1987

Na początku 1987 roku podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego wybrano nowy Zarząd Automobilklubu w następującym składzie: T. Biczysko – prezes, J. Lisowski – wiceprezes d/s sportu, J. Juszkiewicz – wiceprezes d/s bezpieczeństwa ruchu drogowego, J. Kozłowski – wiceprezes d/s turystyki, B. Drozdowicz – sekretarz, E. Kaczmarczyk – skarbnik, F. Greszczuk, R. Kizińczyk, Z. Marcinkiewicz, M. Mychałyk, B. Kolasińska, T. Mirecki, J. Kordyl, T. Kogucki, S. Lisowski – członkowie. Powołaliśmy także Komisję Rewizyjna w składzie: T. Kołb, W. Łukaszewicz, K. Horbal, J. Krasowski, A. Bohdanowicz.

Komisja Samochodowa.

historia05W tymże roku zorganizowaliśmy dwa rajdy samochodów terenowych, w dniach 15-17 maja „Off Road Rally” w Międzychodzie, w którym udział wzięło ok. 100 samochodów z załogami z kraju i Berlina zachodniego. A w dniach 25-27 listopada w Borku. Indywidualnie największe sukcesy osiągnęli S. i H. Lisowscy. Ten ostatni wraz z M. Radą wystartowali w najpoważniejszej imprezie ”Jelcz Rallye”.

Komisja Samochodowa prowadzona przez R. Kizińczyka zorganizowała 6 KJS-ów i dwa rajdy okręgowe. Pewne sukcesy odnieśli kierowcy rajdowi Automobilklubu A. Szyjkowski i M. Rada, którzy startowali w l. RSMP zdobywając odpowiednio 4 pkt. i 1 pkt. A. Szyjkowski wziął również udział w rajdzie ekonomicznym w Danii, gdzie zajął 4 miejsce. A nowy zawodnik Automobilklubu Gorzowskiego R. Rozmiarek ukończył 3 eliminację Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Strefy Północno-Zachodniej zajmując 5, 3, 3 m-ca w klasie.

Komisja Motocyklowa.

W finale Pucharu Polski Komisji Motocyklowej w swej klasie triumfował nasz zawodnik R. Szczepaniak.

Komisja Sportu Popularnego i Turystyki.

Prowadzona przez B. Kolasinską zorganizowała rajd inwalidów oraz szereg spotkań poświeconych problemom zmotoryzowanych inwalidów. Komisja turystyczna zorganizowała tradycyjne już rajdy z okazji „Dnia Dziecka”, „Dnia Kobiet” oraz rajd „Nawigacyjny”. Jak co roku zorganizowaliśmy Wojewódzką Olimpiadę Kierowców Zawodowych. Szkolono także ratowników ruchu drogowego oraz komisarzy sportu samochodowego.

1988

W 1988 roku Automobilklub Gorzowski borykał się z trudnościami, dlatego postanowił rozszerzyć swoją działalność gospodarczą, której celem było zdobywanie środków finansowych na ciągły rozwój działalności statusowej klubu (giełda samochodowa, usługi transportowe oraz biuro pośrednictwa kupna, sprzedaży i zamiany samochodów).

Komisja Sportu Popularnego i Turystyki należała do najprężniej działających z przewodniczącym J. Kordylem. Z zaplanowanych 10 imprez turystycznych zrealizowaliśmy wszystkie („Rajd Pań”, ”Rajd Powitanie Wiosny”, „Dzień Dziecka”) itd. Działacze Komisji Turystycznej czynnie uczestniczyli także w imprezach o charakterze ogólnopolskim tj. w eliminacjach Mistrzostw Polski w Nawigacji Turystycznej zajmując czołowe miejsce.

historia07Komisja Samochodowa mogła się poszczycić dużymi osiągnięciami. Zawodnicy tejże sekcji zajęli w 1988 roku I miejsce w eliminacjach Ogólnopolskich Zawodów o Puchar Polskiego Związku Motorowego. W sezonie 1988 r. w klasyfikacji indywidualnej: w klasie Otwartej: II miejsce zajął H. Lisowski; w klasie Ulepszonej: II miejsce zajął R. Uchański; w klasie Weteran Ciężki: II miejsce zajął J. Drinkorn. Działacze Automobilklubu zorganizowali na terenie województwa gorzowskiego pięć eliminacji o Puchar Polskiego Związku Motorowego, w których brała udział liczna grupa zawodników z Berlina Zachodniego. Oprócz tego Komisja Sportu Samochodowego zorganizowała w 1988 roku II eliminacje Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Strefy Poludniowo-Zachodniej, dwie eliminacje Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Okręgu oraz jedną imprezę pokazową. W imprezach tych brało udział 26 załóg. Organizowało i obsługiwało je aż 42 działaczy i Komisarzy Sportowych Automobilklubu Gorzowskiego. Pomimo faktu, że w roku 1988 roku trudności paliwowe utrzymywały się sekcja motocyklowa zorganizowała eliminacje Pucharu Polski z udziałem zawodników z NRD, po czym działalność tej sekcji została zawieszona.

1989

11 marca 1989 r. odbyło się Walne Zebranie w trakcie, którego zarząd nie uzyskał absolutorium, dlatego 23 kwietnia wybraliśmy nowy Zarząd w składzie: Prezes - J. Lisowski, V-ce Prezes d/s. sportu D. Miernik, V-ce Prezes d/s. turystyki Z. Tełowski, V-ce Prezes d/s. BRD J. Grafowski, V-ce Prezes d/s. organizacyjnych T. Mierecki, Sekretarz B. Drozdowicz, Skarbnik E. Kaczmarczyk, Członkowie: B. Kaczanowski, S. Lisowski, Z. Marcinkiewicz, L. Jordan, R. Romanowski, A. Magierowski, A. Kaszkowiak, R. Kizińczak.

historia08Komisja Samochodowa zorganizowała 4 Rajdy samochodów terenowych. W tym dwie eliminacje Mistrzostw Polski, w których udział wzięli zawodnicy z Polski i Berlina Zachodniego. W sezonie zawodnicy Automobilklubu Gorzowskiego zdobyli: w klasyfikacji klubowej I miejsce, w klasyfikacji zespo-łowej II miejsce. Natomiast indywidualnie: Klasa „O”: - II m H. Lisowski, IV m Jordan Lech, IX m A. Kamiński, w Klasie ”P”: - II m S. Jarkowski, IV m St. Brukarski, Klasa ”SI”: - II m R. Uchański, III m-c W. Arabski, VIII m W. Zarabski, IX m J. Ziomkowski, Klasa „C”: III m J. Drinkorn, IV m W. Zarabski.

Komisja Sportu Popularnego i Turystyki zorganizowała łącznie 7 imprez: „Powitanie wiosny”, „Ewa za Kółkiem”, „Rajd PZU”, Szkolenie SITM, „Kierowcy Dzieciom”, Rajd Szkoleniowy oraz Nawigacyjny. W dniach 12-13 maja na zlecenie Zarządu Okręgu, która była organizatorem Okręgowego Szkolenia Społecznych Instruktorów Turystyki Motorowej. 13 Wojewódzka Olimpiada Kierowców odbyła się 28.10.1989 roku. W imprezie brało udział 9 trzyosobowych zespołów.

Lata 90-te XX wieku

1990

Komisja Samochodowa.

W zakresie sportu samochodowego zorganizowaliśmy dwie el. Mistrzostw Polski Rajdów Samochodowych Terenowych. Poza tym zorganizowaliśmy rajdy klubowe z udziałem zawodników klubów z całej Polski oraz Niemiec. Należy tutaj wspomnieć o Rajdzie „Powitanie Wiosny”, w której uczestniczyło 35 załóg. Natomiast rajd „Off Road 90” na Długim zorganizowaliśmy dla zawodników niemieckich. Z okazji Dni Gorzowa odbyło się „Auto Moto Show”, w którym uczestniczyło 35 załóg. A w rajdzie „Zakończenie Sezonu” wzięło udział aż 50 załóg. Zawodnicy naszego klubu uczestniczyli jeszcze w imprezach wyjazdowych na II, III i VI el. RMP ST oraz na Tarpaniadzie 90. W zakresie sportu samochodowego popularnego nie odbyła się żadna impreza własna ani też nie uczestniczyliśmy w imprezach wyjazdowych.

Komisja Motocrossowa.

Sezon 1990 zawodnicy sekcji motocrossowej rozpoczęli od eliminacji Motocrossowych Indywidualnych Mistrzostw Polski. W grupie ośmiu zawodników startujących we wszystkich eliminacjach w tym Strefy Zachodniej najlepsze miejsce i największą ilość punków zdobyli w klasie motocykli w zakresie pojemności 250 ccm A. Kozłowski oraz J. Piotrowski. Dobrze zaprezentowali się zawodnicy w klasie 125 ccm – J. Dąbrowski i P. Wysoki. W klasie 50 ccm obowiązującej jedynie w eliminacjach Strefowych A. Jeniec, który stratował jedynie do połowy sezonu zaliczając po trzy eliminacje Mistrzostwach Polski i zawodach strefowych. Zespołowo w Mistrzostwach Polski zawodnicy sekcji uplasowali się na siedemnastej pozycji na 3 startujące kluby. W strefie zawodnicy A. G. zajęli piąte miejsce. Zawodnicy brali również udział w eliminacjach we Wschowie i w Głogowie.

Komisja Sportu Popularnego i Turystyki.

Należy nadmienić, że w zakresie turystyki samochodowej zorganizowaliśmy rajd z okazji „Światowego Dnia Inwalidy”, w którym udział wzięło 12 uczestników. Kolejnym rajdem był „Rajd Szlakiem stalowych kopuł” w Międzyrzeczu, w którym uczestniczyło 9 załóg oraz Rajd Turystyczny „Kwiatek dla Ewy” był zorganizowany dla 9 załóg.

W zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Automobilklu Gorzowski był współuczestnikiem szkolnych turniejów BRD, szkoleń na Kartę Rowerową dla młodzieży szkolnej oraz konkursach w przedszkolach.

1991

Komisja Samochodowa.

W 1991 roku Automobilklub Gorzowski zorganizował dwie eliminacje Mistrzostw Polski w Rajdach Samochodów Terenowych, w których udział wzięło łącznie 74 załóg. Poza tym zawodnicy sekcji samochodów terenowych uczestniczyli w imprezach wyjazdowych do Warszawy, Poznania zdobywając punkty do mistrzostw Polski. W klasyfikacji klubowej Automobilklub Gorzowski zdobył tytuł I-go v-ce Mistrza Polski.

Komisja Sportu Popularnego i Turystyki.

W Automobilklubie Gorzowskim działająca aktywnie jest także Komisja Sportu Popularnego i Turystyki. Komisja ta działała pod przewodnictwem A. Korskiego do 30.06.1994 r. i zorganizowała 9 imprez turystycznych: „Kwiatek dla Ewy”, w którym uczestniczyło 23 załogi, „Powitanie Wiosny” – 20 załóg, „Zakończenie Sezonu” uczestniczyło aż 46 załóg. Nie można zapomnieć o tradycyjnej imprezie z okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidy. W rajdzie tym uczestniczyło 27 załóg. W zakresie sportu popularnego zorganizowaliśmy tylko jedną imprezę. Działacze sekcji uczestniczyli również w imprezie szkoleniowej, w której udział wzięło 7 osób.

Komisja Motocrossowa.

historia09W sezonie 1991 roku zorganizowaliśmy II eliminacje Motocrossowych Mistrzostw Strefy Północno-Zachodniej. W Mistrzostwach Polski wystartowaliśmy w pięciu eliminacjach na siedem obowiązujących w sezonie. Największą ilość punktów zdobył J. Piotrkowski tym razem w klasie 500 ccm. Również bardzo dobrze zaprezentowali się J. Dąbrowski i P. Wysoki. A. Dąbrowski jako zawodnik zakończył karierę, lecz stał się cenionym działaczem i opiekunem grupy. S. Różański zmuszony był do rezygnacji z powodów sprzętowych i do końca sezonu już nie wystartował. Zawodnicy tej sekcji startowali również w imprezach promujących sport motocrossowy. Działacze tej sekcji w porozumieniu z władzami Gminy Stare Kurowo zorganizowali i przeprowadzili bardzo ciekawą imprezę, z której dochód przeznaczony został na zorganizowanie imprezy strefowej w Gorzowie. Zawodnicy zorganizowali imprezę dla dzieci pod nazwą „Biccros” na terenie Parku Słowiańskiego, która przyczyniła się do rozpropagowania działalności sekcji

Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W zakresie Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego organizowaliśmy turnieje wiedzy z zakresu BRD dla młodzieży szkolnej przy współpracy z KR Policji w Gorzowie Wlkp. oraz szkolenia na kartę rowerową.

1992

Rok 1992 był rokiem w zakresie działalności Klubu bardzo trudnym. Pogłębiające się trudności finansowe miały ogromny wpływ na realizację planów poszczególnych sekcji: Komisja Sportu Samochodowego, Komisja Turystyczna, Komisja BRD, Komisja Kartingowa oraz Komisja Motocyklowa.

Komisja Samochodowa.

W zakresie Sportu Samochodowego zorganizowaliśmy trzy imprezy popularne KJS, w których startujący zawodnicy zdobyli punkty do licencji oraz doskonalili technikę jazdy. W imprezach tych wzięło udział 46 osób. Komisja Sportowa poprzez bardzo prężnie działające sekcje samochodów terenowych dzięki szczególnemu zaangażowaniu S. Lisowskiego, T. Miereckiego, J. Kordyla, Z. Tełowskiego zorganizowała i przeprowadziła dwie eliminacje Mistrzostw Polski w Rajdach Samochodów Terenowych. Zawodnicy tej sekcji reprezentowali nasz klub w kolejnych eliminacjach. Podsumowaniem rocznych zmagań zawodników tej sekcji jest zajęcie II miejsca w klasyfikacji międzyklubowej. W barwach naszego klubu startowało 22 zawodników. I tak: w klasie „C”: tytuł Mistrza Polski zdobył B. Miszewicz, I-go v-ce Mistrza J. Drinkorn i II v–ce D. Chojnicki; w klasie „O”: H. Lisowski zdobył II-go v-ce mistrza, IV miejce S. Lisowski oraz VII miejce Kordyl, IX miejsce Jordan; w klasie „P”: III m J. Czechowicz; w klasie „SI”: V m Nowakowski, VI m Drzewiecki, VIII m Uchański, XI m Rossa; w klasie „SII”: III m L. Koll, IV m R. Uchański;

Ponadto R. Uchański razem z pilotem M. Radą reprezentując nasz klub w Rajdzie Samochodów ciężarowych i Terenowych „JELCZ 92” zajęli bardzo dobre IV miejsce.

Komisja Sportu Popularnego i Turystyki.

Komisja pod przewodnictwem A. Korskiego pracowała nadal na rzecz turystyki motorowej kwalifikowanej i rekreacyjnej. Zorganizowali osiem imprez turystycznych, w tym jedną okręgową i jedną wyjazdową oraz zagraniczną. Do bardzo efektownych imprez organizowanych przez tę komisję należały: „Kwiatek dla Ewy”, „Kierowcy Dzieciom”, „Bawaria 92”. Impreza ta była najdłuższą w czasie i pod względem długości trasy (27 dni – 4350 km), a wzięło w niej udział 4 załogi i aż 14 członków klubu. Od sezonu turystycznego 1992 dzięki działalności komisji turystyki zorganizowaliśmy imprezy turystyczne-wyjazdowe zagraniczne.

Komisja Kartingowa.

historia10Została przyjęta do klubu na początku 1992 roku w wyniku działań organizacyjnych. Komisję tą tworzyły trzy sekcje działające przy Zespole Szkół Budowlanych i Mechanicznych w Gorzowie oraz Samochodowych w Skwierzynie. W pierwszym roku działalności kartingowców pod przewodnictwem L. Białasa zrealizowała swoje plany i zamierzenia uzyskując następujące wyniki: tytuł I-go v-ce Mistrza Polski w kat. Młodzieżowej zdobyli: M. Jankowski, J. Jankowski, G. Król, K. Wydra, R. Rozmiarek, T. Jasiński; V-te miejsce zespołowo w Mistrzostwach Polski kat. Popularnej: R. Rozmiarek, T. Jasiński, J. i J. Baszyńscy; bardzo udany debiut M. Jasińskiego w kat. wyścigowej CZ - 3 miejsce w Polsce podczas VII Eliminacji Mistrzostw Polski (17-18.05.92 Poznań).

Zawodnicy Komisji Kartingowej w mistrzostwach Okręgu wywalczyli pierwsze miejsce w kategorii Młodzieżowej Krystian Wydra, w kat. Kadet M. Krzemień i w popularnej T. Jasiński. Nasi zawodnicy stanowili ponad 75% zawodników kartingowych Okręgu Zielonogórskiego i przewodzili we wszystkich klasyfikacjach okręgowych: Kat. Kadet: 1 m – M. Krzemień – SK ZSB-ud Gorzów, 2 m – K. Żwir – SK ZSS Skwierzyna, 3 m – A. Kozaryn – SK ZSB-ud Gorzów; Kat. Młodzieżowa: 1 m - K. Wydra – SK ZS Skwierzyna, 2 m –  M. Jankowski – SK ZSS Skwierzyna, 3 m – T. Jasiński – SK ZSB-ud Gorzów; Kat. Popularna: 1 m T. Jasiński, 2 m J. Baszyński, 3 m J. Baszyński – wszyscy z SK ZSB-ud Gorzów. Zespołowo klasyfikacja Okręgu to także nasze sukcesy i tak: Kat. Kadet – 1 m SK przy ZSB-ud, 2 m – SK ZSS Skwierzyna; Kat. Młodzieżowa – 1 m SK ZSS Skwierzyna, 2 m SK ZSB-ud Gorzów; Kat. Popularna – 1 m SK ZSB-ud Gorzów, 2 m SK ”Dozamet” Nowa Sól.

Komisja Motocrossowa.

Działająca pod przewodnictwem P. Odrobnego, A. Dąbrowskiego i A. Kozłowskiego reprezentując barwy naszego klubu brała udział w 5-ciu eliminacjach Strefowych i 8-miu eliminacjach Mistrzostw Polski zajmując w drużynowych zawodach Strefowych IV-te miejsce a w Mistrzostwach Polski 9-te.. Z osiągnięć indywidualnych to: w Mistrzostwach Polski: 9 m A. Kozłowski w kl. 500, 10 m J. Piotrowski w kl. 500, 16 m P. Wysocki w kl. 125, 15 m J. Dąbrowski w kl. 125, 12 m M. Hlib w kl. 250 oraz 27 m P. Wysokiego. W Strefie: 4 m A. Kozłowski w kl. 500, 5 m J. Piotrowski w kl. 500, 6 m P. Wysocki w kl. 125, 7 m J. Dąbrowski 125, 9 m M. Hlib w kl. 250, 5 m A. Joniec w kl. 50, 6 m A. Bytniewski w kl. 50. Czwarte miejsce drużynowo w Mistrzostwach Strefy. A 7 m A. Jańca oraz 8 m P. Adach (debiutant w zespole) to osiągnięcia indywidualne w klasie 50 ccm.

W 1992 roku zamierzeniem działaczy i zawodników było zorganizowanie na terenie naszego miasta oprócz cyklicznej imprezy strefowej również imprezę sponsorską. Firma „Jacek-Tramp” podjęła się tego przedsięwzięcia i zawody te zostały uznane przez przedstawicieli Gestora Strefy i Podkomisji Sportów Motocrossowych przy Zarządzie Głównym PZM-ot za jedną z najlepiej zorganizowanych i sprawnie przeprowadzonych w kraju. W zawodach obowiązujących w tym sezonie startowało sześciu zawodników. Do składu drużyny dołączył po wyleczeniu kontuzji A. Kozłowski, który to ponownie stał się filarem zespołu.

Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Każda z imprez organizowanych w 1992 r. przez poszczególne komisje lub sekcje zawierała elementy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w postaci testów czy prób doskonalenia techniki jazdy. Działacze Klubu brali udział w rajdzie Ratowników Drogowych. Przeprowadziliśmy radiowe konkursy „Czy znasz Przepisy Ruchu Drogowego”. Współorganizowaliśmy szkolne eliminacje konkursu BRD.

Bardzo duże znaczenie dla działalności Klubu miał udział i zaangażowanie w pracy wielu komisarzy i działaczy sportowych, którzy w imprezach samochodowych pełnili rolę sędziów i obsługi.

1993

 Komisja Sportu Samochodowego.

Zorganizowała trzy Konkursowe Jazdy Samochodowe (KJS), w których startujący zawodnicy zdobywali punkty do licencji II-R oraz doskonalili technikę jazdy. W imprezach tych udział wzięło 35 osób. Komisja Sportu Samochodowego poprzez prężnie działającą Sekcję Samochodów Terenowych dzięki szczególnemu zaangażowaniu S. Lisowskiego, T. Miereckiego, J. Kordyla, Z. Tełowskiego oraz L. Głowicza zorganizowała dwie Eliminacje Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych. Zawodnicy reprezentowali nasz Klub w 6 eliminacjach. Podsumowaniem rocznych zmagań zawodników tej sekcji jest wywalczenie tytułu Drużynowego Mistrza Polski. W 1993 roku w barwach Automobilklub Gorzowskiego startowało 18-stu zawodników, z czego warunki do rocznej klasyfikacji uzyskało 16-stu.

Komisja Sportu Popularnego i Turystyki.

Pod przewodnictwem A. Korskiego pracowała nadal na rzecz turystyki motorowej i kwalifikowanej oraz rekreacyjnej. W sumie zorganizowaliśmy 8 imprez turystycznych. W Komisji tej czynnie działało 15-stu Społecznych Instruktorów Turystyki Motorowej. Do bardzo efektownych imprez organizowanych przez Komisję należały: Rajd z okazji „Dnia Inwalidy”, „Kierowcy Dzieciom”.

Każda z imprez organizowanych w roku 1993 przez poszczególne sekcje lub komisje zawierały elementy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w postaci testów lub prób doskonalenia techniki jazdy. Na początku kwietnia zorganizowaliśmy w Choszcznie turniej wiedzy o przepisach ruchu drogowego dla młodzieży szkół średnich.

Komisja Sportu Kartingowego.

Tworzą ja dwie sekcje działające przy Zespole Szkół Samochodowych w Skwierzynie pod kierownictwem B. Rokickiego oraz J. Wydry oraz przy Zespole Szkół Budowlanych w Gorzowie Wlkp. Pod kierownictwem L. Biaława i T. Jasińskiego. Rok 1993 to już drugi rok działalności kartingowców w A. G., to także dalsze sukcesy ogólnopolskie Największym osiągnięciem w Polsce było zdobycie tytułu Drużynowego Mistrza Polski w kategorii młodzieżowej przez drużynę w składzie: R. Rozmiarek ZSB-d (6 m końcowo jako rugi czas w kraju), K. Wydra – ZSS Skwierzyna (9 m końcowo), M. Jankowski ZSS Skwierzyna (42 m końcowo). Ponadto w kategorii popularnej w finale Kartingowych Mistrzostw Polski zespołowo zajęliśmy piąte miejsce. W drużynie tej startowali: 6 m T. Jasiński, 15 m M. Bielski, 22 m M. Jasiński. Udany debiut T. Jasińkiego w najwyższej kategorii kartingowej tzw. „Wyścigowej-CZ”, która była rozgrywana centralnie w Polsce. Po sześciu eliminacjach T. Jasiński został sklasyfikowany na 17 m., a M. Jasiński na 43 m oraz J. Baszyński. Szóste miejsce indywidualne podczas finału KMP-93, T. Jasiński w kat. Popularnej i R. Rozmiarek w kat. młodzieżowej. Oprócz tego: Zwycięstwo Zespołowe (K. Żwir, K. Wydra, M. Jankowski, G. Król) w pierwszych Ogólnopolskich Zawodach Kartingowych puchar Prezesa ZG PZM-ot w kat. młodzieżowej. Zwycięstwo indywidualne (Krzysztof Żwir – SK ZSS Skwierzyna) w kat. Młodzieżowej w pierwszych Ogólnopolskich Zawodach o puchar Prezesa ZG PZM-ot. Drugi czas R. Rozmiarka podczas treningu oficjalnego podczas Mistrzostw Polski w kat. Młodzieżowej. Zespół nasz w tej kategorii (bracia Jasińscy, brak trzeciego zawodnika) został dostrzeżony w Polsce na dziesiątej pozycji.

Komisja Motocrossowa.

Pod przewodnikiem P. Odrobnego oraz A Kozłowskiego uczestniczyła w 7 eliminacjach strefowych oraz 8 eliminacjach Mistrzostw Polski zajmując w zawodach strefowych 7 miejsce a w Mistrzostwach Polski 16 m. W pierwszych eliminacjach Mistrzostw Polski w roku 1993 wystartowało jedynie dwóch zawodników A. Kozłowski i J. Piotrowski. Później po uzyskaniu licencji do zespołu przybyli T. Szczepański oraz S. Zakaszewski. Efektem startów w sezonie było zajęcie 15 m w Mistrzostwach Polski i czwartego w zawodach strefowych. Ponownie największą ilość punktów zdobyli A. Kozłowski i J. Piotrkowski. Bardzo dobrze zadebiutował S. Zaszewki, który zajął siódme miejsce w klasie 50 ccm w zawodach strefowych. Indywidualnie: A. Kozłowski 10 m w kl. 250 ccm, J. Piotrowski 14 m w kl. 250 ccm oraz 7 m w kl. 500 ccm, T. Jasiński 23 m w kl. 80 Junior. Indywidualne w Strefie: A. Kozłowski 6 m w kl. „Open”, J. Piotrowski 8 m w kl. „Open”, J. Dąbrowski 7 m w kl. 125 ccm, G. Szymański 4 m w kl. 50 ccm, S. Zakaszewski 7 m w kl. 50 ccm.

1994

 Komisja Sportu Popularnego i Turystyki.

Od czerwca 1994 roku M. Korska organizowała przy udziale Społecznych Instruktorów Turystyki Motorowej imprezy turystyczno-rekreacyjne otwarte dostępne dla wszystkich zmotoryzowanych, kwalifikowane i szkoleniowe dla osób o szczególnych zainteresowaniach formą turystyki motorowej. Do głównie organizowanych imprez turystycznych zaliczyć należy imprezy turystyczno-cykliczne organizowane corocznie i z dużym udziałem załóg. Były to imprezy z okazji „Dnia Kobiet”, „Dnia Dziecka”, „Dnia Inwalidy”, „Powitania Wiosny”, Grzybobrania, Zakończenia Sezonu – „Pogoń za Lisem”.

Komisja Motocrossowa.

Uznała sezon jako bardzo udany, mimo iż zespół stanowiło jedynie czterech zawodników. Efektem ich startów było zajęcie jedenastego miejsca zespołowo w Motocrossowych Mistrzostwach Polski, oraz trzeciego miejsca w Motocrossowych Mistrzostwach Strefy Północno-Zachodniej i zdobycie tym samym tytułu II-go v-ce Mistrza Strefy. Trzeba uznać za duży sukces zajęcie piątego miejsca przez A. Kozłowskiego w Indywidualnych Mistrzostwach Polski w klasie 250 ccm. Sukces osobisty zawodnika jest również sukcesem jego kolegi – sponsora W. Porwita, który część dochodów swojej firmy przeznaczał na potrzeby sportowe Arka. Nie można pominąć zasług w uzyskaniu tak dobrych wyników zespołowych kolegów J. Piotrowskiego „dobrego ducha zespołu”, który również awansował do pierwszej dziesiątki zawodników w kraju w klasie 250 ccm. Bardzo dobre starty zaliczył S. Zaszewki, który awansował indywidualnie w zawodach rangi Mistrzostw Polski i Mistrzostw Strefy Północno-Zachodniej i przyczynił się do zdobycia tytułu II-go v-ce Mistrza Strefy. Natomiast T. Szczepański nie miał udanego początki sezonu. Na dobre rozjeździł się w trakcie i stał się mocnym punktem w zespole. Był zawodnikiem niezwykle utalentowanym i wkrótce mógłby być jednym z najlepszym w sekcji. Niestety z końcem roku rozpoczął kontynuowanie kariery w zespole „Unii Poznań”.

Komisja Sportu Kartingowego.

Rok 1994 jest trzecim rokiem działalności kartingowców województwa gorzowskiego w barwach A. G. W sezonie nadal działały dwie sekcje kartingowców (jedna w Skwierzynie a druga w Gorzowie Wlkp.), w której pozostało łącznie 13-stu zawodników, z czego ośmiu jeździło tylko w kat. młodzieżowej, trzech w kat. wyścigowej i popularnej i dwóch tylko w kat. popularnej. Sezon ten możemy nadal zaliczyć do udanych, chociaż rysuje się kryzys w gorzowskim kartingu. Były również sukcesy w Okręgu i w Polsce: Kat. kadet: 1 m M. Dubiec (Skwierzyna), 2 m D. Cieszyński (Skwierzyna); Kat. młodzieżowa: R. Rozmiarek (Gorzów) i K. Wydra (Skwierzyna) zajmują 1 m egx; Kat. popularna: 1 m T. Jasiński (Gorzów), m L. Białas (Gorzów); Kat. wyścigowa CZ:1 m M. Jasiński (Gorzów), 2 m T. Jasiński (Gorzów); Zespołowo w Okręgu: Kat. młodzieżowa: 1 m SK ZSS Skwierzyna, 2 m SK ZSB-ud Gorzów; Kat. popularna: 1 m SK I Zespół ZSB-ud Gorzów, 2 m KM „Duet” Zielona Góra, 3 m SK II Zespół ZSB-ud Gorzów; Kat. wyścigowa CZ: 1 m SK Zespół ZSB-ud Gorzów, 2 m KM „Duet” Zielona Góra; Ogólnopolskie sukcesy to: I-sze miejsce zespołowo SK Zespół ZSB-ud Gorzów w kat. wyścigowej CZ podczas V Rudy Mistrzostw Polski (18-19.06.94 Poznań) oraz III-cie indywidualne M. Jasińskiego SK ZSB-ud Gorzów w w/w zawodach; II-gie zespołowo SK ZSB-ud Gorzów w Ogólnopolskich Zawodach Kartingowych w kat. młodzieżowej w Pierwszej Rundzie Pucharu Miast Głównej Komisji Sportu Kartingowego (Biłgoraj 1-22.05.94) oraz II-gie miejsce indywidualne R. Rozmiarka w indywidualne w/w zawodach; I-sze miejsce indywidualne T. Jasińskiego w Pierwszej Rundzie Pucharu Miast GKSK w kat. popularnej (11-1206.94 Zielona Góra); I-sze miejsce indywidualne R. Rozmiarka w Drugiej Rundzie Pucharu Miast GKSK w kat. młodzieżowej (2-3.07.94 Bydgoszcz); I-sze miejsce zespołowo w Polsce SK ZSB-ud Gorzów Wlkp. w kat. Formuła 125 (najwyższa kat. polskiego kartingu). W tej kat. szóste w Polsce jest T. Jasiński; II-gie miejsce indywidualne w klasyfikacji Puchar Miast GKSK – T. Jasiński (kat. popularna) i R. Rozmiarek (kat. młodzieżowa); Tytuł II-go v-ce Mistrza Polski Zespołowo w kat. młodzieżowej; VI-te miejsce zespołowo w kat. wyścigowej CZ – SK ZSB-u Gorzów Wlkp. (12 m T. Jasiński, 17 m M. Jasiński, 28 m L. Białas); IV-te miejsce indywidualne w finale KMP94 w kat. popularnej T. Jasińskiego z ZSB-ud Gorzów oraz szóste zespołów SK ZSB-ud Gorzów w w/w zawodach.

Komisja Sportu Samochodowego.

W roku 1994 zorganizowała dwie eliminacje do Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych (RMPST) oraz cztery Konkursowe Jazdy Samochodem (KJS). Zawodnicy startujący w Konkursowych Jazdach Samochodem (KJS) doskonalili technikę jazdy i uzyskiwali punkty do zdobycia licencji sportowej. Zawodnicy sekcji samochodów terenowych wywalczyli tytuł Drużynowego Mistrza Polski. Czołowe miejsca zajęli: I-sze miejsce Mistrz Polski w klasie „Ciężkiej” D. Chojnacki; II-gie miejsce I v-c MP w klasie „S-2” R. Uchański; II-gie miejsce I v-c MP w klasie „Popularnej” J. Czechowicz; III-cie miejsce I v-c MP w klasie „Otwartej” S. Lisowski; III-cie miejsce I v-c MP w klasie „S-1” D. Drzewiecki; W klasyfikacji klubowej A. G. zdobył tytuł Mistrza Polski.

Nasze załogi uczestniczyły także w Międzynarodowym Rajdzie Samochodów Ciężarowych i Terenowych „Jelcz”. Załoga R. Uchański i J. Uchański ukończyła rajd na II miejscu z minimalną różnicą czasu do zwycięzcy. Ponadto S. Lisowski z P. Binasiem uplasowali się na dobrym 12 miejscu. Warto podkreślić, że MRSCiT „Jelcz” kobieca załoga z A. G. E. Kordyl z A. Kozłowską zajęła wysokie 10 miejsce. Była to jak dotąd jedyna kobieca załoga w historii rajdów ”Jelcza”.

1995

Rok 1995 był kolejnym rokiem, w którym udało się zrealizować niemal wszystkie zamierzenia poszczególnych Komisji. Liczba czynnych członków wynosiła 102 osoby, a szczególnie cieszy nieznaczny, ale ciągły wzrost aktywnych działaczy.

 Komisja Sportu Kartingowego.

 Najmłodsi zawodnicy skupieni w Komisji Sportu Kartingowego, działający pod opieką T. Jasińskiego i L. Białasa osiągnęli znaczące wyniki.

W Kartingowych Mistrzostwach Okręgu: kl. narodowa 50 ccm kat. młodzik 01: 10 m R. Rozmiarek, 1 m A. Lemieszek; kl. narodowa 125 ccm kat. młodzieżowa: 2 m i tytuł I-go v-ce Mistrza Okręgu R. Rozmiarek, 5 m A. Kozaryn, 7 m K. Biała, 16 m A. Lemieszek, 17 m T. Jasiński, 20 m G. Król, 22 m T. Zawitkowski, 23 m S. Forstner, 24 m Ł. Kupczyk, 28 m T. Wiliński, 29 m M. Krzemień; kl. narodowa 125 ccm kat. wścig.CZ: 1 m i tytuł Mistrza Okręgu wywalczył M. Jasiński, 2 m tytuł I-go v-ce Mistrza Okręgu T. Jasiński, 7 m T. Wiliński, 11 m R. Rozmiarek, 12 m A. Kozaryn, 14 m L. Białas, 16 m G. Król, 18 m R Koziarek. W klasyfikacji drużynowej nasi zawodnicy wywalczyli tytuł I-go v-ce Mistrza Okręgu. W Kartingowych Mistrzostwach Polski: kl. narodowa 125 ccm kat. młodzież. CZ: 9 m M. Jasiński, 19 m T. Jasiński, 23 T. Wiliński, 31 m L. Biała, 41 m G. Król, 42 m R. Rozmarek, 45 m L. Kozaryn, 56 m R. Rozmiarek; kl. narodowa 125 ccm kat. popularna: 3 m i tytuł II-go v-ce Mistrza Polski wywalczył T. Jasiński, 47 m R. Rozmiarek, 54 m T. Wileński; kl. narodowa kat. młodzieżowa: 11 m R. Rozmiarek, 38 m A. Kozaryn. W klasyfikacji Klubowej zawodnicy Gorzowscy wywalczyli: 9 m kl. narodowa 125 ccm kat. młodzieżowa, 12 m kl. narodowa 125 ccm kat. popularna, 6 m kl. narodowa 125 ccm kat. wyścigowa CZ.

 Komisja Sporu Samochodowego.

Pod przewodnictwem L. Głowacza, a po jego rezygnacji pod przewodnictwem R. Romanowskiego zorganizowała 6 KJS-ów, w których wzięło udział 134 załogi. Dzięki szczególnemu zaangażowaniu T. Miereckiego, S. Lisowskiego, J. Kodyla, Z. Tełowskiego oraz L. Głowacza komisja zorganizowała dwie eliminacje RMPST, w których udział wzięło 8 załóg z całego kraju. Zawodnicy naszego klubu wystartowali we wszystkich 8-miu eliminacjach, a podsumowaniem tych zmagań jest wywalczenie po raz kolejny tytułu Klubowego Mistrza Polski. W klasyfikacji indywidualnej Mistrzostw: w klasie „O”: 1 m i tytuł MP wywalczył po zaciętej walce S. Lisowski 5 m R. Chański, 6 m T. Lisowski, 7 m H. Lisowski, 10 m E. Kordy, 11 m N. Ćwikliński; w klasie ”S2”: 4 m J. Dębisk; w klasie „P”: 3 J. Paśkiewicz, 6 m M. Kaplita, 9 m W. Bukowski; w klasie „S1”: 1 m i tytuł MP zdobyła I. Skuza; w klasie „C”: 2 m D. Chojnacki. W klasyfikacji generalnej Mistrzostw: 2 m i tytuł I-go v-ce M. P. wywalczył mimo nieudanego początku sezon S. Lisowski. Największą imprezą sezonu był „Międzynarodowy Rajd Samochodów Ciężarowych i Terenowych” po dwudniowych wielokilometrowych zmaganiach nasza załoga w składzie J. Paśkiewicz i T. Szymańskiwywalczyła 7 miejsce. Ukończenie tegorocznej imprezy samo w sobie było ogromnym sukcesem tym bardziej cieszy wynik naszej załogi. Duży osobisty sukces odniósł S. Lisowski plasując się na 4-tym miejscu wśród laureatów XX-go Plebiscytu GL na najpopularniejszego sportowca woj. gorzowskiego. Komisja zorganizowała również szkolenia teoretyczne i praktyczne kandydatów ubiegających się o licencję komisarzy sportowych stopnia okręgowego. W wyniku egzaminu licencję otrzymało 10 osób.

 Komisja Sportu Popularnego i Turystyki.

 Pod przewodnictwem M. Karskiej pracowała Komisja Sportu Popularnego Turystyki organizując imprezy wypoczynkowo - turystyczne. Zorganizowała 9 imprez. Poczynając inauguracją sezonu w lutym, w której wzięło udział 13 załóg przez „Kwiatek dla Ewy” w marcu 49 załóg, „Powitanie Wiosny” 13 załóg, Rajd z okazji Światowego Dnia Inwalidy 13 załóg, X-ta Jubileuszowa Impreza dla dzieci z Domu Dziecka udział wzięło 15 załóg i 35-ciu wychowanków. Impreza turystyczna „Nadmorskim Szlakiem” zorganizowana dla działaczy Komisji Turystycznej Klubu, następnie „Wspomnienie z wakacji” impreza zamknięta 8 załóg. „Grzybobranie” 10 załóg oraz kończąca ten sezon „Pogoń za Lisem” zorganizowana wspólnie z Komisją Sportu Samochodowego.

 Komisja Motocrossowa.

 Uczestniczyła w 3 eliminacjach Motocrossowych Mistrzostw Polski, oraz trzech eliminacjach Mistrzostw Strefy Północno-Zachodniej. Reprezentowało nasz klub dwóch zawodników wobec trudnej sytuacji finansowej ich wyniki były trochę słabsze od oczekiwanych. W Motocrossowych Mistrzostwach Polski koledzy wywalczyli: w klasie 80 ccm: 16 m S. Zakaszewski; w klasie 250 cm: 19. P. Wysoki; W Motocrossowych Mistrzostwach Strefy: w klasie 125 ccm: 15 m S. Zakaszewski; w klasie otwartej: 12 m P. Wysoki; W klasyfikacji Drużynowej nasi zawodnicy zajęli 7 miejsce. Sekcja Motocrossowa zorganizowała jedną eliminację Strefy, w której uczestniczyło 20 zawodników. Sekcja ta zorganizowała również dwie imprezy rowerowe dla dzieci pod nazwą „BICCROSS”, które cieszyły się dużym zainteresowaniem młodych rowerzystów.

 Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Pod przewodnictwem M. Rady brała czynny udział w organizowaniu Wojewódzkiego Turnieju BRD obejmującego młodzież szkół podstawowych całego województwa. Była również współorganizatorem wojewódzkiej edycji konkursu „Policjant Roku”, w którym udział wzięło 9-ciu funkcjonariuszy Ruchu Drogowego z woj. gorzowskiego. J. Kozłowski i J. Kordy wzięli udział w Ogólnopolskim Rajdzie Ratowników Drogowych gdzie wywalczyli 12 miejsce.

1996

Rok 1996 był kolejnym rokiem, w którym udało się zrealizować niemal wszystkie zamierzenia poszczególnych Komisji. W tym okresie w Klubie działały następujące komisje: Sportu Samochodowego, Turystyki i Sporu Popularnego, Kartingowa, Motocyklowa, Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W Grudniu ze składu Zarządu i funkcji przewodniczącego Komisji Kartingowej zrezygnował L. Białas, a na jego miejsce Zarząd powołał M. Szykułę.

 Komisja Sportu Kartingowego.

 Najmłodsi zawodnicy w Komisji Sportu Kartingowego przy Zespole Szkół Budowlanych w Gorzowie Wlkp. pod bezpośrednią opieką T. Jasińskiego i L. Białasa w swoich szeregach skupili 18-tu licencjonowanych zawodników i dwóch sędziów. W kategorii młodzieżowej wystartowało 11-tu zawodników w tym 6-ciu tzw. Kadetów. Trzech zawodników zakwalifikowało się do ścisłego finał KMP byli K. Białas (24 m), A. Kozaryn (37 m) i R. Rozmiarek (38 m). W klasyfikacji zespołowej nasi zawodnicy wywalczyli 6-te m. w Mistrzostwach Klasyfikacji Ogólnopolskiej tzw. Rundach Głównej Komisji Sportu Kartingowego zawodnicy tej kategorii wywalczyli: K. Rozmiarek (16 m), K. Białas (18 m), G. Król (67 m), P. Sulski (73 m), A. Lemieszek (81 m), G. Iwaszko (84 m). W Mistrzostwach Okręgu nasi zawodnicy zdobyli: K. Białas 2-gie m i tytuł I-go v-ce Mistrza Okręgu, A. Kozaryn (6 m), R. Rozmiarek (7 m), P. Sulski (13 m), A. Lemieszek (14 m), S. Ferstner (17 m), M. Ślepowroński (18 m), P. Zarakowski (19 m), G. Iwaszko (20 m), G. Król (23 m), Ł. Ferstner (24 m). Zespołowo w Okręgu zajęliśmy II miejsce. W kategorii wyścigowej wystartowało 5-ciu zawodników zajmując: M. Jasiński (8 m), T. Jasiński (9 m), R. Rozmiarek (40 m), L. Białas (42 m), R. Rozmiarek (46 m) startując w 7-miu z 8-miu rund KMP. W Mistrzostwach Okręgu zawodnicy w kategorii wyścigowej zajęli: T. Jasiński 2-gie m i tytuł v-ce Mistrza Okręgu, M. Jasiński 3-cie m i tytuł II v-ce Mistrza Okręgu. Zespołowo zajęliśmy III m. W kategorii popularnej wystartowało trzech zawodników. T. Jasiński, który jako jedyny startował we wszystkich trzech rundach KMP został sklasyfikowany na 4-tym miejscu. R. Rozmiarek zajął 27 miejsce, a Marek Jasiński 34 miejsce. Zespołowo sklasyfikowaliśmy nasz zespół na 6-tym miejscu. Zespołowo będąc sklasyfikowani tylko w 5-ciu rundach i zajęliśmy 6-te miejsce.

 Komisja Sportu Samochodowego.

 Pod przewodnictwem R. Romanowskiego zorganizowała KJS-ów, w których wzięło udział 64 załogi. Startujący w tych imprezach doskonalili technikę jazdy oraz zdobywali punkty do licencji rajdowych. W warunkach zimowych zorganizowaliśmy 2 imprezy doskonalenia techniki jazdy na śliskiej nawierzchni. W miesiącu październiku zorganizowaliśmy KJS terenowy, w którym udział wzięło 24 załogi, a czterech zawodników uzyskało licencje rajdowe. Dzięki szczególnemu zaangażowaniu T. Mareckiego, S. Lisowskiego, J. Kordyla, ZB. Tełowskiego oraz J. Kozłowskiego Komisja Sportu Samochodowego zorganizowała trzy eliminacje RMPST, w których udział wzięło 71 załóg z całego kraju. Nasi zawodnicy wystartowali we wszystkich eliminacjach rozgrywanych w tym roku i podsumowaniem całorocznych zmagań było wywalczenie po raz piąty z rzędu tytuł Klubowego Mistrza Polski. W klasyfikacji indywidualnej Mistrzostw: w klasie „O” – otwartej: 1-wsze m i tytuł Mistrza Polski wywalczyli po bardzo zaciętej walce S. Lisowski i P. Biłaś; 4-te m H. Lisowski i M. Szypuła; 5-te m M. Bukowska i W. Bukowski; w klasie „S2” - seryjna druga: 3 m J. Dębisk, 5 m D. Zapisek, 6 m S. Wasiak; w klasie „P” – popularnej: 1-sze m i tytuł Mistrza Polski J. Paśkiewicz, 8 m A. Kawalec; w klasie „S1” - seryjna pierwsza: 1-sze m i tytuł Mistrza Polski N. Ćwikliński i R. Brukarski, 3 m T. Lisowski, 5 m R. i J. Uchańscy. W klasyfikacji generalnej Mistrzostw: 1-sze m i tytuł Mistrza Polski wywalczyli S. Lisowski i P. Binaś. W największej imprezie sezonu, jaką był „Międzynarodowy Rajd Samochodów Ciężarowych i Terenowych” po dwudniowych wielokilometrowych zmaganiach nasze załogi wywalczyły: J. Dębski 4-te m oraz J. Paśkiewicz 7 m. Ukończenie tej imprezy było ogromnym sukcesem i dlatego cieszą te wyniki.

S. Lisowski uplasował się na drugim miejscu wśród laureatów XXI-go Plebiscytu Gazety Lubuskiej na najpopularniejszego sportowca województwa gorzowskiego.

Komisja Sportu Samochodowego zorganizowała również szkolenie teoretyczne i praktyczne kandydatów ubiegających się o licencje komisarzy sportowych stopnia okręgowego. W wyniku egzaminu licencje otrzymało 4 komisarzy. W chwili obecnej komisja dysponuje 40-ma Komisarzami Sportu Samochodowego.

 Komisja Sportu Popularnego i Turystyki.

 Pod przewodnictwem M. Korskiej pracowała Komisja Sportu Popularnego i Turystyki organizując imprezy wypoczynkowo - turystyczne. Zorganizowaliśmy 10 imprez a rozpoczęło się inauguracją sezonu w lutym, w którym wzięło udział 12 załóg przez „Kwiatek dla Ewy” w marcu 22 załóg, Rajd z okazji Światowego Dnia Inwalidy 13 załóg, Rajd Turystyczny z okazji XX-cio lecia reaktywowania Klubu, Impreza dla Dzieci z Domu Dziecka, w której udział wzięło 15 załóg w tym 35-ciu wychowanków Domu Dziecka w Gorzowie. Impreza turystyczna wyjazdowa z okazji „Dni Sulęcina” oraz impreza z okazji „Dni Dębna”. Zakończyliśmy sezon imprezą „Pogoń za Lisem” zorganizowaną wspólnie z Komisją Sportu Samochodowego.

Działacze Komisji zorganizowali również szkolenie, w którym kwalifikacje III-go stopnia uzyskało 6 osób, a dalsze 8 podniosło swoje kwalifikacje uzyskując II-gi stopień SITM. Należy podkreślić doskonałą organizację tych imprez pozostawiającą niezapomniane wrażenia. W organizowanych imprezach wystartowało 113 załóg składających się w sumie z około 500 osób.

 Komisja Sportu Motocyklowego.

Pod przewodnictwem P. Odrobnego po zmianie barw klubowych zawodników zawiesiła swoją działalność Motocrossową, dlatego sekcja zajęła się organizacją zawodów BIKROSS, w których uczestniczyli dzieci i młodzież. Oprócz tego sekcja zorganizowała dwie imprezy rowerowe dla dzieci, które cieszyły się dużym zainteresowaniem młodych rowerzystów. W obu imprezach wzięło udział 35-cioro zawodników. Działacze sekcji zorganizowali pokazy jazdy obserwowanej propagując dyscyplinę wśród społeczności gorzowskiej. Zawody te bardzo podobały się i podkreślały udział Automobilklubu w majowych Targach Motoryzacyjnych. Mimo wielokrotnych prób zorganizowania popularnych zawodów motocyklowych nie udało się działaczom sekcji doprowadzić do ich poprowadzenia z powodu braku wystarczającej liczby chętnych.

 Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Pod przewodnictwem M. Rady brała czynny udział w organizowaniu Wojewódzkiego turnieju BRD obejmującego młodzież szkół podstawowych całego województwa. Była również współorganizatorem wojewódzkiej edycji konkursu „Policjant Roku”, w którym udział wzięło 9-ciu funkcjonariuszy Ruchu Drogowego z woj. gorzowskiego. We wszystkich imprezach zawarte były elementy BRD w postaci testów lub prób doskonalenia techniki jazdy. Komisja ta zorganizowała również kurs Ratowników Drogowych w wyniku, którego zostało przeszkolonych 20-tu członków Klubu. W związku ze sporym zainteresowaniem takie szkolenia będą kontynuowanie.

1997

 Komisja Sportu Kartingowego.

W Kartingowych Mistrzostwach Okręgu w kategorii młodzieżowej, w której startowało ogółem 30 zawodników, którzy uplasowali się na następujących miejscach: 5 m K. Białas, 8 m R. Rozmiarek, 10 m P. Sulski, 11 m P. Zarakowski, 14 m A. Lemieszek, 15 m S. Forstner, 16 m Ł. Ferstner, 9 m G. Wazko, 24 m M. Buczyński, 25 m D. Cegielski. W klasyfikacji drużynowej nasi zawodnicy wywalczyli tytuł I-go v-ce Mistrza Okręgu. W Kartingowych Mistrzostwach Polski, gdzie startowało 71 zawodników: 27 m K Biała, 41 m R. Rozmiarek. W klasyfikacji Klubowej zawodnicy Gorzowscy wywalczyli 13 miejsce na 20 sklasyfikowanych drużyn. Obecnie sekcja liczy 12 zawodników i 2 sędziów.

 Komisja Sportu Samochodowego.

Pod przewodnictwem R. Romanowskiego zorganizowała 5 Konkursowych Jazd Samochodem (KJS), w których wzięło udział 64 załogi. Startujący w tych imprezach doskonalili technikę jazdy oraz zdobywali punkty do licencji rajdowych. (zdobyło 13-tu zawodników). W ramach doskonalenia techniki jazdy Komisja zorganizowała jedną imprezę Nauki Jazdy na śliskiej nawierzchni oraz jedną imprezę Szkoły Doskonalenia Techniki Jazdy. W tym roku zorganizowaliśmy dwie rundy RMPST, w których udział wzięło 5 załóg z całego kraju. Nasi zawodnicy wystartowali we wszystkich 7-miu rundach. Podsumowaniem całorocznych zmagań jest wywalczenie po raz szósty z rzędu kolejnego tytułu. W klasyfikacji indywidualnej Mistrzostw: w klasie „O” – otwartej: 1-sze miejsce tytuł Mistrza Polski wywalczyli w bardzo zaciętej walce: S. Lisowski i S. Parowski; 3 m R. Uchański i P. Binaś; w klasie „S2” – seryjna druga: 2 m S. Wasiak i M. Grydziuszko, 4 m B. Duda i P. Mielczanek; 6 m J. Dębisk i S. Rosentahl, 8 m D. Zapisek i T. Jakubowski; w klasie „P” – popularnej: 4 m A. Kawalec b.s.p.; 5 m R. Kania i L Strzelczyń; 6 m J. Paśkiewicz b.s.p. w klasie „S1” - seryjna pierwsza: 1 m i tytuł Mistrza Polski N. Ćwikliński, R. Brukalski, 2 m T. Lisowski i M. Musiela; 5 m I. Skuza b.s.p., 6 m M. Bukowski i W. Bukowski. W klasyfikacji generalnej Mistrzostw 1-sze miejsce i tytuł Mistrza Polski wywalczyli przysłowiowym „Rzutem na taśmę” – S. Lisowski i S. Jarkowski. W największej imprezie sezonu, jaką był „Międzynarodowy Rajd Samochodów Ciężarowych i Terenowych” „Dębica 4 EVER” po dwudniowych wielokilometrowych zmaganiach nasza załoga w składzie S. Lisowski S. Jarkowski wywalczyła II miejsce.

Komisja Sportu Samochodowego zorganizowała również szkolenie teoretyczne i praktyczne kandydatów ubiegających się o licencje komisarzy sportowych stopnia okręgowego. W wyniku egzaminu licencję otrzymało 5 osób, co powiększyło grono komisarzy w Klubie do 50 osób (39 okręgowych, 10 państwowych, 1 międzynarodowych).

W tegorocznej edycji Plebiscytu Gazety Lubuskiej na najpopularniejszych sporowców S. Lisowski, S. Jarkowski zajęli 2 miejsce, a N. Ćwikliński i R. Brukalski 10 miejsce.

W tym roku zrezygnował z funkcji przewodniczącego Komisji Romanowski, a na jego miejsce Zarząd powołał T. Komorowskiego.

 Komisja Sportu Polarnego i Turystyki.

Zorganizowała 8 imprez. Sezon rozpoczęto inauguracją w lutym, w którym wzięło udział 25 osób, „Kwiatek dla Ewy” w marcu 42 osoby, Rajd z okazji Światowego Dnia Inwalidy 40 osób, XII-ta Impreza dla Dzieci z Domu Dziecka w czerwcu udział wzięło 72 osoby w tym 48 wychowanków Domu Dziecka w Gorzowie. Na zlecenie Okręgowej Komisji Sportu Popularnego i Turystyki zorganizowało imprezę szkoleniową SITM, w której wzięło udział 21 osób. W ramach szkolenia organizowaliśmy Rajd Szlakiem Stalowych Kopuł w Międzyrzeckim Rejonie Umocnień oraz kończącą sezon imprezą „Pogoń za Lisem” zorganizowaną wspólnie z Komisją Sportową, w której wzięło udział 75 osób.

 Komisja Sportu Motocyklowego.

Wobec trudnej sytuacji finansowej pomagała jedynie w organizacji i sędziowaniu Turnieju BRD oraz innych imprez sportowych. Natomiast przy współpracy z domem kultury Małyszyn zorganizowała dwie imprezy rowerowe dla dzieci pod nazwą „BICCROSS”, które cieszyły się dużym zainteresowaniem młodych rowerzystów.

 Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Brała aktywny udział w organizowaniu Rejonowego, Wojewódzkiego oraz Ogólnopolskiego Turnieju BRD obejmującego młodzież szkół podstawowych całego kraju. Komisarze naszego klubu organizowali i sędziowali tor przeszkód na wszystkich szczeblach Turnieju Komisja była również współorganizatorem wojewódzkiej edycji konkursu „Policjant Roku”, w którym udział wzięło 9-ciu funkcjonariuszy Ruchu Drogowego z woj. gorzowskiego. We wszystkich imprezach zawarte były elementy BRD w postaci testów lub prób doskonalenia techniki jazdy.

Członkowie Komisji w każdej z imprez sprawdzali stan techniczny pojazdów uczestniczących w imprezach klubowych, a w rundach Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych (RMPST) organizowanych przez Klub wykonywali Badania Regulaminowe samochodów rajdowych.

1998

W tym roku Klub zrealizował większość zamierzeń poszczególnych komisji. W oparciu o ogromne zaangażowanie działaczy społecznych, sponsorów i sympatyków działalność statutowa przyniosła widoczne efekty. Na dzień 31.12.1998 liczba członków wyniosła 86 osób. Rokrocznie organizowaliśmy uroczyste zakończenia sezonu mające na celu podsumowanie osiągnięć jak również tworzące okazję do bliższych kontaktów działaczy i zawodników Klubu.

 Komisja Sportu Samochodowego.

Pod przewodnictwem T. Komorowskiego zorganizowała KJS oraz dwie rundy: I Runda RMPST dnia 15-17 maja 1998 i VI RMPST dnia 18-20.09. pod nazwą „XV Jeep Cross 98“. Zawodnicy naszego Klubu wystartowali we wszystkich rundach rozgrywanych w ramach Mistrzostw Polski reprezentując wszystkie klasy i zdobywając tytuł klubowego Mistrza Polski, oraz uzyskiwali również bardzo wysokie miejsca w klasyfikacjach indywidualnych i klasyfikacji generalnej. Nie sposób wymienić wszystkich sukcesów, ale należy wspomnieć, iż w roku 1998 kolejny raz załoga S. Lisowski i S. Jarkowski stanęła na najwyższym podium Mistrzostw Polski zarówno w klasyfikacji generalnej jak i indywidualnej. Drugie miejsce zarówno w klasyfikacji generalnej jak i w klasie SII zajęła załoga J. Dębski i S. Rosendahl. Pierwsze miejsce w klasie SI zajęła załoga R. Kołodziejczyk i M. Trębacz, a w klasie P załoga B. Duda i M. Kozak wywalczyli drugie miejsce.

W plebiscycie na najpopularniejszych sportowców województwa gorzowskiego S. Lisowski i S. Jarkowski kolejny raz już zajęli drugie miejsce.

Komisja Sportu Samochodowego zorganizowała również szkolenie teoretyczne i praktyczne kandydatów ubiegających się o licencje komisarzy sportowych stopnia okręgowego. Egzamin zdało 31 osób. Natomiast w ramach doskonalenia techniki jazdy Komisja zorganizowała imprezę Nauki Jazdy na śliskiej nawierzchni oraz imprezę Szkoły Doskonalenia Techniki Jazdy. Obecnie w naszym Klubie 47 zawodników posiada licencje samochodowe, 4 sędziów legitymuje się licencją międzynarodową “M“, 6 licencją państwową „P“ oraz 31 sędziów z licencją okręgową „O“.

 Komisja Sportu Popularnego i Turystyki.

Od tego roku pod przewodnictwem E. Kordyl przy udziale Społecznych Instruktorów Turystyki Motorowej pracowała Komisja Sportu Popularnego i Turystyki organizując imprezy wypoczynkowo-turystyczne otwarte dla wszystkich zmotoryzowanych oraz kwalifikowane i szkoleniowe dla osób szczególnie zainteresowanych turystyką rowerową. Komisja zorganizowała imprezy cykliczne z okazji „Dnia Dziecka“, „Dnia Kobiet“,, „Światowego dnia Inwalidy“ jak i okolicznościowe np. „Rajd Skody“, Rajd z okazji Dni Drezdenka i wiele innych.

 Komisja Sportu Kartingowego.

 W 1998 roku już tylko dwóch zawodników przedłużyło licencje sportowe i nie pozwoliło to na ujęcie w klasyfikacji Okręgu jak i Mistrzostw Polski

 Komisja Sportu Motocyklowego.

 W tym roku sekcja zawiesiła swoją działalność, a jej członkowie włączyli się tylko do pomocy w sędziowaniu innych imprez.

 Komisja Bezpieczeństaw Ruchu Drogowego.

Komisja ta pod przewodnictwem M. Rady brała aktywny udział w organizowaniu Rejonowego, Wojewódzkiego oraz Ogólnopolskiego Turnieju BRD obejmującego młodzież szkół podstawowych całego kraju. Komisarze naszego klubu organizowali i sędziowali tor przeszkód na wszystkich szczeblach Turnieju. Komisja była również współorganizatorem edycji konkursu „Policjant Roku“, w którym udział brali funkcjonariusze Ruchu Drogowego woj. gorzowskiego. Zorganizowaliśmy również szkolenie Ratowników Drogowych, na którym przeszkoliliśmy 22 osoby.

1999

Komisja Sportu Samochodowego.

Rok 1999 to okres ważnych wydarzeń w życiu naszego Automobilklubu, jak też całego Polskiego Związku Motorowego. Dwóch zawodników Duda i Kozak odeszło do innego klubu. Rezygnują ze startów wieloletni zawodnicy osiągający przez długi okres dobre wyniki m. in. Paśkiewicz, Uchański, Brukarski. Zrezygnowała z uczestnictwa w zawodach I. Skuza, wieloletnia reprezentantka Klubu, która w swej karierze odniosła sporo sukcesów, dając pokaz dobrej sportowej walki w sporcie samochodowym jakże często uważanym za wyłącznie twardy sport wyłącznie męski. Najlepsze wyniki w klasyfikacji generalnej RMPST osiągnęli: tytuł I v-ce Mistrza Polski w Klasyfikacji Generalnej RMPST oraz taki sam tytuł w klasie „O” S. Lisowski z pilotami P. Binaś i S. Jarkoski. S. Wasiak z pilotem M. Grydziuszko zdobyli tytuł II v-ce Mistrza Polski Klasyfikacji Generalne RMPST oraz taki sam tytuł w klasie „O”. J. Dębiski z pilotem. Ćwiklińskim zajęli VII miejsce. D. Zapisek z pilotem T. Jakubowskim startując tylko w 3 Rundach zajęli 8 lokatę. W dwudziestce zostali sklasyfikowani: M. Zając startując w 4 Rundach, R. Kołodziejczyk z pilotem M. Trębacz, a także P. Urbaniak z pilotem M. Płatkiem. Niestety M. Zając zrezygnował z członkostwa w naszym Automobilklubie z końcem 1999 roku. Nie był to najlepszy rok dla zawodników i organizatorów poszczególnych Rund w Rajdowych Mistrzostwach Polski Samochodów Terenowych. W klasie „SII” startowały tylko 3 załogi, w klasie „P” 4 załogi, a w klasie „SI” 4 załogi. Zachodziła konieczność łączenia klas oraz nie przyznawaliśmy tytułów w klasach, gdzie nie było co najmniej 5 załóg. Wszystko to powoduje, że na 2000 rok opracowaliśmy nowy regulamin RMPST. Byliśmy organizatorami dwóch RMPST. W maju II runda odbyła się w Drezdenku, pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko, natomiast VII runda odbyła się w Gorzowie Wlkp. ze startem na Placu Grunwaldzkim i odcinkami specjalnymi w Czechowie, Lipkach Wielkich i Żwirowni w Janczewie. W pierwszej Rundzie w Wałbrzychu najlepszym był S. Lisowski, w drugiej w Drezdenku druga runda D Zapisek. W Łodzi w III Rundzie i drugie miejsce zajął S. Wasiak, a w Warszawie w IV Rundzie A. Polski i A. Rzemieślnik w V Rundzie, natomiast gorzowskie załogi osiągały słabsze rezultaty. W Łodzi VI Runda S. Wasiak – drugi S. Lisowski – trzeci. Runda Gorzowska – VII znana nam – zwyciężył J. Dębisk, a M. Zając był piąty. Pechowa Runda naszego Mistrza S. Lisowskiego. Ostatnią rundę VIII w Wałbrzychu zwyciężył S. Wasiak przed S. Lisowskim. Nasi zawodnicy uczestniczyli w dwóch imprezach, które nie były zaliczone do punktacji w Mistrzostwach Polski, ale były również trudne i wymagały wiele wkładu sił i środków własnych, aby w nich uczestniczyć „JEEP CLUB” Chojnice zorganizował Rajd Samochodów Terenowych. „PROD-RENT” oraz Automobilklub Dolnośląski zorganizował 14 TRUCKRALLY – Rajd samochodów Ciężarowych i Motocykli „MERCEDES BENZ”. Warte szczególnego podkreślenia jest to, że w tych rajdach zwycięzcą był S. Lisowski. A. G. zorganizował w lipcu zlot samochodów terenowych, uczestniczyło 27 załóg, ale nie ilość załóg była ważna. Waży był udział dawnych zawodników, mniej lub bardziej groźnych konkurentów, którzy walczyli razem ze S. Lisowskim o najlepsze miejsce na podium.

S. Lisowski w tym roku został I v-ce Mistrzem Polski.

Pozostała nam działalność podstawowa, czyli organizowanie Konkursowych Jazd Samochodowych dla chcących zdobywać licencje lub sprawdzać się w sportowych osiągnięciach oraz zloty i imprezy sportu popularnego i turystycznego. Ponadto prowadzimy od wielu lat szkolenia sędziów sportów samochodowych w ramach Okręgu, szkolenie i egzaminowanie zawodników zdobywających licencje. W tym roku zorganizowaliśmy pięć Konkursowych Jazd Samochodem (KJS), a rezultatem było ich ukończenie i zdobycie 4 licencji IIR.

 Komisja Sportu Kartingowego.

 W sporcie kartingowym minęły najlepsze lata i wspaniałe wyniki. Definitywnie uległa likwidacja Sekcja Kartingowa przy Zespole Szkół Budowlanych. Brak zainteresowania ze strony Kuratorium w Gorzowie, brak dotacji na sprzęt i przejazdy na imprezy od kilku lat, musiały spowodować kryzys w tym sporcie. Niewielu rodziców stać było na wydatki związane z tym sportem. Brak środków na zajęcia pozalekcyjne w Szkole wyeliminował z działalności trenerów, sędziów tego sportu.

 Komisja Sportu Motocyklowego.

 W sporcie motocyklowym, jako początkujący startuje P. Dankowski z Rzepina.

 Komisja Sportu Popularnego i Turystyki.

 Organizowane imprezy turystyczne mają więcej uczestników. Załogę stanowiła często cała rodzina. W Drezdenku na wiosennych i jesiennych rajdach w Puszczy nad Drawą i Notecią często jest ponad 30 załóg, ok. 7080 uczestników, nie licząc obserwatorów na starcie i mecie. W rajdzie SKODY „Szlakiem Lubniewickich Pałaców” brało udział 41 załóg i około 120 uczestników. W tradycyjnych Rajdach „Ewa za kółkiem” lub ”Kierowcy Dzieciom” było 20 załóg, ok. 70 uczestników. W Rajdzie Integracyjnym „Razem Łatwiej” zorganizowanym w marcu przez Sekcję Zmotoryzowanych Niepełnosprawnych brało udział 16 załóg i 56 uczestników. Nowością był sponsorowany Rajd „Mazdy”. Miejmy nadzieję, że rajdy „SKODY”, „MAZDY” może „OPLA” i „DAEWOO” i innych sportów wejdą na stałe do kalendarza naszych imprez. W tym roku nawiązaliśmy do dawnych tradycji – jeszcze z lat 70-tych. W Gościmiu zorganizowaliśmy w październiku Zlot Integracyjny „Razem Łatwiej”. Wzięło w nim udział ponad 150 uczestników, ale tylko 24 załogi wzięły udział w samochodowej imprezie turystycznej. Zlot ten stał się okazją do nawiązania wielu znajomości i kontaktów między rodzinami mającymi w gronie osoby niepełnosprawne. Wspólne zabawy, grzybobranie czy sam rajd to popularyzacja nowych form naszego wypoczynku, popularyzacja turystyki motorowej i oczywiście naszego Stowarzyszenia. Sprawdziany z BRD, zadania turystyczne, próby sprawnościowe nie są aż tak trudne, a przejazdy po drogach twardych i poznawanie nowych miejsc to nie powód, aby rezygnować z czynnego wypoczynku posiadając samochód.

Lata dwutysięczne XXI w.

2000

 Komisja Sportu Samochodowego.

 Sezon rozpoczęliśmy 20 lutego I Konkursową Jazdą Samochodem (KJS), w którym brało udział 55 uczestników. 19 marca odbył się drugi, z 70 uczestnikami, zaś III KJS przebiegał 16 kwietnia i uczestniczyło w nim 39 osób. Zdecydowana większość organizowanych imprez to właśnie sezon wiosenny. Uczestnictwo w nich pozwala na zebranie punktów koniecznych do uzyskania licencji RII, a tym samym umożliwia, nowym zawodnikom, start w Rajdowych Mistrzostwach Polski. W tym roku wydaliśmy dwie nowe licencje. A ostatnia Konkursowa Jazda Samochodowa odbyła się 15 października. Sponsorem wszystkich KJS-ów była firma Szyjkowski–Auto. Stąd też wyruszyli i zakończyli swe zmagania uczestnicy KJS. Po raz pierwszy odbył się finał o Puchar Prezesa Zarządu pod nazwą „Kierowca Roku”, Gospodarzem był Auto–Klub „Vital” z Żagania. Impreza odbyła się zgodnie z nowoopracowanym przez Okręgową Komisję Sportu Samochodowego regulaminem w myśl, którego każdy klub okręgu mógł wystawić reprezentację złożoną z trzech załóg wyłonionych spośród najlepszych uczestników KJS-ów rozegranych w okręgu. Niestety reprezentanci naszego klubu nie zajęli pierwszych miejsc. Finał w Żaganiu obsługiwali nasi sędziowie sportu samochodowego naszego klubu, ponieważ jedynie nasz klub dysponował zespołem do prowadzenia imprez okręgowych na wyższym szczeblu. Najważniejszym zadaniem dla naszej komisji było, jak co roku, przeprowadzenie Rundy Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych. Była to II runda i odbyła się 27-28 maja. Głównym sponsorem była firma „Ardom”, od niedawna dealer Nissana, w której były start i meta do rundy. A trasa była bardzo urozmaicona a zawodnicy nie ukrywali swojego zadowolenia.

 Komisja Sportu Popularnego i Turystyki.

 Członkowie Komisji Sportu Samochodowego czynnie w roku 2000 wspierali organizację imprezy turystycznych jak np.: „Kierowcy Dzieciom”, „Razem Łatwiej”, „Rajd Mazdy” czy „Rajd Skody” to zawody, które z przyjemnością obsługiwaliśmy. Działalność komisji to również przeprowadzenie szkoleń. Jedno z nich zostało przeprowadzone właśnie pod organizacją Rundy. Klub nasz posiadał dużą grupę sędziów z licencjami, ale tylko nieliczni czynnie uczestniczyli w obsłudze imprez.

2001

Terminarz imprez sporządzony na ten rok zapowiada zorganizowaniem większej ilości rajdów turystycznych aniżeli rajdów samochodowych.

 Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 We wszystkich imprezach organizowanych w tym roku były zawarte elementy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w postaci testów lub prób doskonalenia techniki jazdy. Sezon rozpoczęliśmy już 28 stycznia od zorganizowania konkurencji na śliskiej nawierzchni. Mroźna pogoda dopisała również w miesiącu lutym, a powyższa konkurencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, dlatego 4 lutego zorganizowaliśmy ją ponownie. Komisja ta brała czynny udział w organizowaniu Turniejów BRD, dlatego postanowiła wziąć udział w Turnieju BRD stopnia gminnego, stopnia powiatowego oraz młodzieżowego turnieju BRD – stopień wojewódzki. Oprócz tego odbyły się cztery (14 luty, 9 maj, 12 wrzesień i 14 listopad) szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Zmotoryzowani Niepełnosprawni.

 Komisja Sportu Popularnego i Turystyki.

Zorganizowała aż 13 imprez. Rozpoczęliśmy 18 lutego od rajdu „Pożegnanie zimy”, przez „Ewa za kółkiem” 11 marca, a następnie 8 kwietnia „Razem Łatwiej”, w maju odbył się rajd „Wiosna nad Drawą i Notecią” w Drezdenku oraz rajd „I pomoc na drodze”. W czerwcu, jak co roku zorganizowaliśmy Rajd „Kierowcy Dzieciom”. W lipcu odbyły się dwa rajdy 7-8 to „Zlot samochodów terenowych” natomiast 22 to „Św. Krzysztof – Patron Kierowców”. W miesiącu wrześniu mieliśmy zajęty każdy weekend: 9 „Jesień nad Drawą i Notecią” w Drezdenku, 16 „Grzybobranie”, 23 Rajd „Mazdy” oraz 28-29 Zlot „Razem Łatwiej”. 6 października odbył się Rajd „Skody”, a sezon zakończyliśmy 24-25 listopada Rajdem „Pogoń za Lisem”

 Komisja Sportu Samochodowego.

 Podobnie jak w roku poprzednim przeprowadziła tylko cztery (4 marzec, 1 kwiecień, 22 kwiecień i 14) Konkursowe Jazdy Samochodem (KJS), które niestety nie cieszyły się dużym zainteresowaniem, ponieważ uczestniczyło w nich średnio ok. 6, 7 załóg. Natomiast Finał Okręgowy Konkursowej Jazdy Samochodem (KJS) odbył się w Gorzowie Wlkp. 21 października. Oprócz tego 02.06.2001 zorganizowaliśmy III Rundę Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych(RMPST).

2002

W tym roku działały następujące Komisje: Sportu Samochodowego, Turystyki i Sportu Popularnego wraz z Sekcją Zmotoryzowanych Niepełnosprawnych.

Sekcja Samochodowa. Przewodniczącym tej sekcji był M. Rada i rok ten rozpoczęliśmy od zorganizowania I-go KJS 3-go marca. W sumie Automobilklub Gorzowski zorganizował sześć KJS – najwięcej ze wszystkich automobilklubów w Okręgu Lubuskim. W KJS uczestniczyło 15-20 załóg. Kolejne odbyły się II KJS 17 marca, III KJS 21 kwietnia, IV KJS 25 sierpnia, V KJS 22 września oraz VI KJS 20 października, a finał okręgowy KJS odbył się w Zielonej Górze 17 listopada 2002. W trakcie KJS mogły być organizowane konkursowe jazdy samochodowe samochodów terenowych dla uczestników ubiegających się o licencje do rajdów terenowych. Chętni zgodnie z nowym regulaminem RMPST musieli ukończyć minimum 3 KJST, a chętni do ubiegania się do Rajdów płaskich (RII) musieli ukończyć minimum 6 KJS-ów w jednym roku lub 8 KJS-ów w ciągu dwóch lat. W tym roku najważniejszą imprezą, podobnie jak w latach wcześniej-szych było zorganizowanie i przeprowadzenie III Rundy Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych, która odbyła się 31.V-1.VI.

Komisja Sportu Popularnego i Turystyki pod przewodnictwem W. Nobila w dniu 15 czerwca zorganizowała naszą stałą imprezę turystyczną dla dzieci a mianowicie „Kierowcy Dzieciom”. Oprócz tego zorganizowaliśmy w Goszczanowie 10 marca rajd „Ewa za kółkiem”. Wiosenna impreza dla niepełnosprawnych to jednodniowa wyprawa, która odbyła się 28 kwietnia i przebiegała przez okolice Gorzowa i obejmowała różnorodne zadania z turystyki np. rozwiązywanie testów bezpieczeństwa ruchu drogowego i próby sprawnościowe. Natomiast jesienna impreza dla niepełnosprawnych zmotoryzowanych to był dwudniowy zlot „Razem Łatwiej”. A. G. wziął udział w otwarciu trasy Górczyńska - Piłsudskiego 31 sierpnia. Na dobre w naszym kalendarzu zagościła sponsorowana impreza „Rajd Skody”, która odbyła się 28 września. W tej imprezie uczestniczyli tylko posiadacze lub użytkownicy samochodów „Skoda”. Sezon zakończyliśmy 24 listopada tradycyjnym rajdem „Pogoń za lisem” zorganizowanym w Goszczanowie.

2003

Komisja Sportowa, którą kierował M. Rada w roku 2003 roku zorganizowała: III rundę Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych, w której uczestniczyło 19 załóg z licencjami i 5 załóg w Konkursowej Jeździe Samochodów Terenowych. Łącznie z obsługą sędziowską ponad 100 osób. Siedem Konkursowych Samochodowych Jazd Sprawnościowych, w tym Finał Okręgowy KJS. Łącznie startowały 104 załogi.

W KJS wyróżniała się załoga T. Nowaka, która wielokrotnie wygrywała imprezy. Załoga ta była jednocześnie Mistrzem Okręgu oraz uczestniczyła aktywnie w Pucharze Polski Automobilklubów i Klubów. Niestety w KJS zaobserwowaliśmy wyraźną tendencję malejącą. Ta tendencja zmniejszania się ilości startujących załóg w KJS stała się niepokojąca, jak również grono gorzowskich zawodników startujących w imprezach Mistrzostw Polski. Z kilkunastu załóg startujących jeszcze w latach dziewięćdziesiątych pozostały zaledwie dwie.

Komisja Sportu Popularnego i Turystyki pod przewodnictwem W. Nobila zorganizowała naszą stałą imprezę turystyczną dla dzieci a mianowicie „Kierowcy Dzieciom”. Wiosenna impreza dla niepełnosprawnych to jednodniowa wyprawa, natomiast jesienna impreza dla niepełnosprawnych zmotoryzowanych to był dwudniowy zlot „Razem Łatwiej”. Oprócz tego zorganizowaliśmy „Rajd Skody”. W tej imprezie uczestniczyli tylko posiadacze lub użytkownicy samochodów „Skoda”. Sezon zakończyliśmy 24 listopada tradycyjnym rajdem „Pogoń za lisem”.

2004

W skład zarządu weszli: Prezes – J. Kordyl, V-ce Prezes ds. Organizacyjnych – J. Kozłowski, V-ce prezes ds. Sportu - Z. Tełowski, V-ce prezes ds. Turystyki - T. Szymański, Skarbnik – A. Żejmo. W skład Plenum Zarządu wchodzili przewodniczący i v-ce przewodniczący komisji: Komisji Sportowej - przewodniczący - M. Rada, v-e przewodniczący – S. Lisowski. Komisji Sportu Popularnego i Turystyki - przew. – W. Nobil, V-ce przewodniczący – T. Kogucki oraz Przewodniczący Sekcji Zmotoryzowanych Niepełnosprawnych „ARKA” - S. Talkowski. Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – T. Szymański i J. Błoński

Komisja Sportowa, którą kierował M. Rada w roku 2004 roku zorganizowała: II rundę RMPST oraz siedem KJS-ów. Klubowa reprezentacja brała udział w Finale Mistrzostw Okręgu KJS. W gorzowskich KJS-ach wzięło udział 87 załóg.

Nasz Automobilklub był jedynym w województwie lubuskim organizatorem rund Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych i jak zwykle uzyskuje najwyższe oceny. A dzięki naszym działaczom i sędziom organizowaliśmy największą ilość KJS-ów w Okręgu. Zapewniamy wysoki poziom i duży stopień trudności na próbach sprawnościowych.

Komisja Sportu Popularnego z przewodniczącym W. Nobilem w skład, której wchodziła bardzo aktywna Sekcja Zmotoryzowanych Niepełnosprawnych „ARKA”, pod kierownictwem S. Talkowskiego zorganizowała imprezy popularne: „Razem Łatwiej”- wiosenne integracyjne imprezy dla zmotoryzowanych niepełnosprawnych, Razem Łatwiej”- jesienne dwudniowe zloty, połączone z imprezą samochodową. Zakończone w Ośrodku GOZDREW w Goszczanowie gmina Drezdenko. Kolejną taką, bardzo tradycyjną imprezą są coroczne samochodowe rajdy pod nazwą „Kierowcy Dzieciom”. Następną imprezą sponsorowaną przez Dealera „SKODY”. Sezon zakończyliśmy tradycyjną imprezą „Pogoń za lisem”.

Komisja BRD organizowała, współorganizowała lub uczestniczyła w sędziowaniu: Finałów Okręgowego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, Powiatowych i Miejskich Turniejów BRD Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych. A od wielu lat w Gorzowie pomagamy w organizacji Międzywojewódzkiego Turnieju BRD Młodzieży Szkół i Ośrodków Specjalnych. Szczególne zasługi w organizacji imprez BRD należą do: T. Szymański, A. Żejmo, L. Kozak, M. Hepp, S. Naronowicz, T. Kaczmarczyk.

2005

Zgodnie ze Statutem Automobilklub reprezentuje pięcioosobowe Prezydium Zarządu: Prezes – J. Kordyl, V-ce prezes ds. Organizac. - J. Kozłowski V-ce prezes ds. Sportu – Z. Tełowski, V-ce prezes ds. Turystyki - T. Szamański, Skarbnik - Anita Żejmo

W tym roku zmieniliśmy siedzibę Automobilklubu i dziś znajdujemy się przy ul. Kosynierów Gdyńskich  78. Nasz dawny budynek przy ul. Kazimierza Wielkiego 66 został sprzedany prywatnemu użytkownikowi.

Komisją Sportową kierował M. Rada, a jego zastępcą był S. Lisowski. W 2005 roku Komisja Sportowa zorganizowała: II rundę Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych w dniach 20 - 21 maja 2005 roku, w której startowało 19 załóg i podobna ilość samochodów serwisowych z obsługa techniczną z terenu całego kraju. Łącznie z serwisem 95 osób. W 2005 roku we wszystkich rundach Rajdowych Mistrzostw Polski startowała tylko jedna załoga: S. Lisowski i P. Binaś oraz w 3 rundach – załoga Sł. Bubnowski i T. Lisowski.

W Konkursowej Jeździe Samochodów Terenowych, imprezie zorganizowanej przy rundzie Mistrzostw Polski 13 załóg startowały załogi z Gorzowa, Skwierzyny, Strzelec Krajeńskich, Barlinka i oczywiście załogi z innych Automobilklubów, głównie z Poznania. Mamy poważne osiągnięcie w organizacji imprez – Konkursowych Jazd Samochodowych. Zorganizowaliśmy sześć imprez, w tym Finał Okręgowy KJS, w którym uczestniczyło tylko 48 załóg (około 90 osób), z serwisami, ale niewielką ilością widzów na próbach sprawnościowych. Jeden KJS został odwołany z powodu bardzo małej ilości zgłoszonych załóg. Ilość uczestniczących załóg nas nie zadowala, ponieważ w organizacji KJS-ów musiało uczestniczyć 145 naszych sędziów i organizatorów, każdy wymaga udziału od 20 do 30 sędziów.

Sekcja Motocrossowa. Imprezą towarzyszącą rundzie był start 29 motocyklistów. Motocrossowcy mieli doskonały sprawdzian swego przygotowania do trudnych zawodów, ale i okazję do sprawdzenia posiadanego sprzętu. Start motocyklistów odbywał się na odcinku specjalnym – poligon ul. Słowiańska. Pozyskanie sponsora na naszym terenie jest bardzo trudne, szczególnie dla zawodników spoza wysokich pozycji w tabeli, a dostanie się na ich wyżyny bez sponsora graniczy z cudem.

Sekcja BRD. Posiadamy bogate doświadczenie we współpracy z młodzieżą szkół podstawowych, gimnazjalnych i młodzieżą niepełnosprawną. Nasi działacze organizowali, współorganizowali lub uczestniczyli w sędziowaniu: Finału Okręgowego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego – 3 osoby, Powiatowego i Miejskiego Turnieju BRD Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych - 7 osób. Od wielu lat w Gorzowie pomagamy w organizacji Międzywojewódzkiego Turnieju BRD Młodzieży Szkół i Ośrodków Specjalnych – 7 osób. W imprezie tej brały udział trzyosobowe załogi wraz z wychowawcą łącznie startowało 276 osób, to więcej niż we wszystkich 6 KJS-ach czy w imprezach turystycznych w ciągu roku.

W każdą niedzielę o godz. 10.00 zbieraliśmy się w Automobilklubie i wyjeżdżaliśmy na ośnieżony lub oblodzony plac. Niestety zima nam nie dopisała, w grudniu 2004 i w styczniu 2005 roku nie udało się zorganizować żadnej takiej imprezy – ze względu na brak lodu i śniegu na placach. Pragnę ponownie poinformować, że trzech naszych członków posiada licencje INSTRUKTORA SZKOŁY DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY. Licencje takie po zdaniu egzaminów w ZG PZM Warszawie posiadają: M. Rada, Z. Tełowski i T. Poźniak. Jest kadra, która może organizować takie imprezy, ale bez śniegu i lodu, czyli bez naturalnych warunków terenowych takich imprez nie zorganizujemy.

Komisją Sportu Popularnego kierował W. Nobis. Całkowicie wyłączył się z działalności T. Kogucki, który nie znalazł czasu i możliwości udziału w organizacji imprez sportu popularnego i turystyki. W skład komisji wchodziła bardzo aktywna Sekcja Zmotoryzowanych Niepełnosprawnych “ARKA”. Przewodniczącym Sekcji był S. Talkowski. W 2005 r.  komisja zorganizowała popularne imprezy turystyczne: “Razem Łatwiej” - wiosna - integracyjna impreza dla zmotoryzowanych niepełnosprawnych, “Kierowcy Dzieciom”, gdzie głównymi uczestnikami i zarazem pilotami są dzieci z Państwowego Domu Dziecka. Impreza sponsorowana przez Dealera “SKODY”, był to VIII Jesienny Rajd Skody, zakończeniem w pięknym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Barlinku. W imprezie tej uczestniczyło ponad 100 osób. We wrześniu zorganizowano dwudniowy Zlot Zmotoryzowanych Niepełnosprawnych „Razem łatwiej” z udziałem 21 załóg, 60 osób z noclegiem w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym “GOZDREW” w Goszczanowie, gm. Drezdenko. Poza rajdem z zadaniami turystycznymi, sprawnościowymi, tradycyjnym ogniskiem, zorganizowano wieczór poezji z autorem Panem Adamem Korzeniowskim, a następnie wieczorek taneczny. Na zakończenie sezonu - tradycyjną imprezą od chwili reaktywowania Automobilklubu w 1976 roku jest impreza “Pogoń za lisem”. Uczestniczyło tylko 34 osoby, ale piękna leśna trasa, mimo pierwszych opadów śniegu wzbudziła duże zainteresowanie uczestników. Zwyciężyła załoga kobieca A. Szymańskiej i A. Żejmo - oprócz przechodniej lisiej kity wręczono puchar i dyplomy dla wszystkich uczestników. Tradycyjnie nowy posiadacz tytułu “Lisa 2005” roku, będzie organizatorem takiej imprezy jesienią 2006 roku. Ostatnim wspólnym spotkaniem świąteczno - noworocznym było cieszące się zainteresowaniem naszych członków spotkanie opłatkowe, na którym dokonano wstępnej oceny działania Automobilklubu w 2005 roku, złożono sobie życzenia.

Przygotowaniem i zabezpieczeniem organizacyjnym imprez sportowych zajmuje się: 8 sędziów z licencją “M” – międzynarodową. Licencję M posiadają: T. Mierecki, Z. Tełowski, R. Duchnowski, E. Kaczmarczyk, J. Kozłowski, M. Rada i J. Kordyl, D. Miernik. 7 sędziów z licencją “P” - państwową. Licencję P posiadają: E. Tełowska, A. Żejmo, M. Hepp, T. Kaczmarczyk, W. Nobis, T. Szymański, S. Talkowski. Najliczniejsze jest grono posiadaczy licencji okręgowych. Mamy 16 – sędziów z licencją “O”, w tym nowi, którzy takie uprawnienia zdobyli w 2003 i 2004 roku: J. Dopierała, L. Ster, A. Szabowicz, P. Kawalec, J. Bujak i J. Błoński. Na sędziach spoczywała główna odpowiedzialność za sprawne i zgodne z regulaminami sportowymi przeprowadzenie imprez, w tym: konkursowych jazd samochodowych oraz rundy Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych. Od wielu lat, również w roku 2005 w naszym Automobilklubie organizowaliśmy szkolenia Okręgowe dla wszystkich chętnych z terenu Okręgu. Szkolenie nie ogranicza się do teoretycznych rozważań i przypomnień zmieniających się przepisów i regulaminów. Staramy się praktycznie uczyć jak wypełniać dokumenty na Punktach Kontroli Czasu i odcinkach specjalnych, jak opracowywać książki drogowe i karty drogowe. Analizujemy regulaminy ramowe i regulaminy uzupełniające. Szkolenia sprawdzają się w organizacji i przeprowadzaniu imprez. Udowodniliśmy to w czasie Rundy Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych oraz konkursowych jazd samochodowych. Imprezy uzyskały wysokie oceny ze strony Zespołów Sędziów Sportowych. Najbardziej jednak cieszyła nas wysoka ocena ze strony startujących załóg. Organizatorem szkoleń sędziów jest Z. Tełowski – przewodniczący Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego. Przygotowaniem i zabezpieczeniem organizacyjnym imprez sportu popularnego i turystyki zajmuje się: 10 „Organizatorów sportu popularnego” z legitymacją krajową oraz 11 „Organizatorów” z legitymacją okręgową.

Na uwagę i podkreślenie zasługuje fakt aktywnego udziału w pracach zarówno Komisji Sportowej jak i turystycznej kolegów z Sekcji Zmotoryzowanych Niepełnosprawnych

2006

W roku 2006dokonaliśmy wyboru władz określonych w naszym Statucie: Pięcioosobowe Prezydium Zarządu: Prezes – T. NOWAK, Wiceprezes ds. Organizacyjnych – J. KOZŁOWSKI, Wiceprezes ds. Sportu - Z. TEŁOWSKI, Wiceprezes ds. Turystyki – T. SZAMAŃSKI, Skarbnik    - A. ŻEJMO. Członkami Plenum zostali: przewodniczący Komisji Sportowej - M. RADA, przewodniczący Komisji Sportu Popularnego i Turystyki S. TALKOWSKI, który pełni równocześnie funkcję przewodniczącego Sekcji Zmotoryzowanych Niepełnosprawnych „ARKA”, przewodniczący sekcji pojazdów klasycznych – A. Janas, wiceprzewodniczący sekcji pojazdów klasycznych – M. Świątkowski, przedstawiciel Komisji Bezpie-czeństwa Ruchu Drogowego -  J. Błoński.   

Komisja Sportowa, którą kierował M. Rada. W roku 2006 VII runda RMPST połączona z uroczystym zakończeniem sezonu rajdów terenowych. To właśnie w Gorzowie dokonaliśmy wręczenia dyplomów i pucharów dla zwycięzców VII Rundy RMPST oraz dokonaliśmy uroczystych dekoracji pucharami z szarfami MISTRZÓW POLSKI w poszczególnych klasach i w klasyfikacji generalnej. Zanotowaliśmy rekordową ilość zgłoszonych załóg: 23 z licencjami oraz 19 amatorów samochodów terenowych bez licencji w KJST. Odwołaliśmy KJS w lutym 2006 roku z powodu bardzo trudnych warunków zimowych oraz w październiku, kiedy zgłosiło się mniej niż pięć załóg. W 2006 roku S. Lisowski z pilotem P. Binasiem, zajęli 18 miejsce w klasyfikacji generalnej. R. Żurawski z R. Kołodziejczykiem, którzy wystartowali tylko w jednej rundzie, nie odnieśli sukcesu.

Nasz wychowanek, który w Naszym Klubie stawiał pierwsze rajdowe kroki i uzyskał licencję Ł. Błaszkowski w roku 2006 został Mistrzem Polski w Pucharze KIA.

Sekcja Motocrossowa. W czasie Rundy Mistrzostw Polski zorganizowaliśmy dodatkowe zawody dla motocrossowców, w którym wzięło udział 17 motocyklistów z licencją i bez licencji.

Komisja Sportu Popularnego z przewodniczącym W. Nobilem w skład, której wchodziła bardzo aktywna Sekcja Zmotoryzowanych Niepełnosprawnych „ARKA”, pod kierownictwem S. Talkowskiego przez okres ostatnich czterech lat, podobne jak i w poprzednich okresach czteroletnich nieprzerwanie organizowała samochodowe imprezy popularne: „Razem Łatwiej”- wiosenne integracyjne imprezy dla zmotoryzowanych niepełnosprawnych, „Razem Łatwiej”- jesienne dwudniowe zloty, połączone z imprezą samochodową. Zakończone w Ośrodku GOZDREW w Goszczanowie gmina Drezdenko. Następną taką, bardzo tradycyjną imprezą są coroczne samochodowe rajdy pod nazwą „Kierowcy Dzieciom”, gdzie głównymi uczestnikami i zarazem pilotami są dzieci z Państwowego Domu Dziecka. Do tradycji weszła impreza sponsorowana przez Dealera „SKODY”. Na zakończenie sezonu – tradycyjną imprezą od chwili reaktywowania Automobilklubu w 1976 roku jest impreza „Pogoń za lisem”. W związku z Trzydziestoleciem Automobilklubu przypadającym w 2006 roku, była specjalna okazja do zorganizowania imprezy samochodowej na pożegnanie sezonu połączonej z wieczorkiem dla działaczy, zawodników i sędziów z lat 1976-2006. Szczególnie wdzięczni jesteśmy J. Grabowskiemu i J. Lisowskiemu, że wzięli udział w tym jubileuszowym spotkaniu. To ONI w 1976 roku byli wśród grona organizatorów reaktywowania Gorzowskiego Automobilklubu. W dwudniowym Zlocie uczestniczyło 71 osób.

Komisja BRD, posiada bogate doświadczenie we współpracy z młodzieżą szkół podstawowych, gimnazjalnych i młodzieżą niepełnosprawną. Nasi działacze przez okres całej kadencji organizowali, współorganizowali lub uczestniczyli w sędziowaniu: Finałów Okręgowego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, Powiatowych i Miejskich Turniejów BRD Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych, od wielu lat w Gorzowie pomagamy w organizacji Międzywojewódzkiego Turnieju BRD Młodzieży Szkół i Ośrodków Specjalnych. W imprezach tych brały udział trzyosobowe załogi wraz z wychowawcą, łącznie wystartowało w takich imprezach ponad 200 osób, a rekordem było 276 osób z 7 województw. Na przełomie lat 2005/2006 sprzyjała nam zima. Śnieg i mróz pozwoliły na zorganizowanie trzykrotnie zajęć Zimowej Szkoły Doskonalenia Techniki Jazdy. Zajęcia prowadzili Z. Tełowski i M. Rada posiadający odpowiednie licencje oraz inni członkowie udzielający pomocy organizacyjnej w przeprowadzeniu zajęć na placach. Okres grudnia i stycznia bieżącego roku niestety uniemożliwił nam zorganizowanie podobnych zajęć. Brak mrozu i śniegu jest przeszkodą, której nie potrafimy przeciwdziałać.

Coroczną tradycją są spotkania świąteczno-noworoczne naszych członków, spotkania opłatkowe, na których dokonujemy wstępnej oceny działania Automobilklubu w upływającym roku, omawiamy plany na przyszłość, składamy sobie życzenia.

Przygotowaniem i zabezpieczeniem organizacyjnym imprez sportowych zajmuje się - 8 sędziów z licencją “M” – międzynarodową. Licencję M posiadają Koledzy: T. Mierecki, Z. Tełowski, R. Duchnowski, E. Kaczmarczyk, J. Kozłowski, M. Rada i J. Kordyl.            Licencję P - państwową posiada 7 sędziów: E. Tełowska, A. Żejmo, M. Hepp, T. Kaczmarczyk, W. Nobis, T. Szymański, S. Talkowski, podjęliśmy starania, aby licencję P otrzymał nasz młody sędzia Ł. Tadeusz. Najliczniejszym jest grono posiadaczy licencji okręgowych. Mamy 12 – sędziów z licencją “O”, w tym nowi, którzy takie uprawnienia zdobyli w 2003 i 2004, 2005 i 2006 roku: J. i M. Dopierała, L. Ster, A. Szabowicz, P. Kawalec, J. Bujak i J. Błoński, Z. Kuna i A. Pacholak.

2007

W dniu 19 grudnia 2007 roku Prezes Automobilklubu T. Nowak zorganizował zebranie informacyjne Zarządu Automobilklubu i członków, na którym poinformował, że z dniem 31 grudnia 2007 roku rezygnuje z funkcji Prezesa Automobilklubu. Działając na podstawie Statutu Automobilklubu, Rozdział 5, Zarząd Automobilklubu przyjął rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu T. Nowaka. W związku z ustąpieniem T. Nowaka, uzupełniliśmy skład Prezydium, powołując T. Kaczmarczyka, na wiceprezesa do spraw sportu Prezydium ze swego grona wybrało na Prezesa Zarządu Z. Tełowskiego. Tryb postępowania określony w naszym Statucie, jest zgodny ze Statutem Polskiego Związku Motorowego i regulują to przepisy: § 24 i § 35 pkt. 5 Statutu PZM o dokonywaniu zmian we władzach w przypadku ustąpienia bądź odwołania z władz w czasie kadencji.

Komisja Sportowa, którą kierował M. Rada w roku 2007 zorganizowała 4 KJS i szóstą Rundę Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych. W tej Rundzie w Gorzowie gorzowska załoga zajęła I miejsce w klasyfikacji zarówno generalnej jak i w klasie Otwartej trzeciej. Również I miejsce zajęli w siódmej Rundzie organizowanej przez „ŻUBRY” Kraków. Byliśmy dumni, że M. Siarek i I. Kołodziejczyk potrafili walczyć i godnie reprezentować gorzowski Automobilklub. W klasyfikacji generalnej 2007 roku wyżej wymienieni zdobyli tytuł II wicemistrza Polski w Rajdowych Mistrzostwach Polski Samochodów Terenowych. Jak na bardzo krótki okres startów, wyniki tej załogi świadczą o tym, że możemy spodziewać się jeszcze wyższych osiągnięć w następnych startach. Nasza druga załoga w składzie: T. Lisowski / P. Bąk na Mercedesie zajęła w Gorzowie czwarte miejsce, a w Krakowie - 7. Po licznych defektach, na koniec sezonu 2007 roku w klasie Otwartej trzeciej – zajęła 8 miejsce, a w klasyfikacji generalnej 11 miejsce. W gorzowskiej VI rundzie uczestniczyło 16 załóg licencjonowanych, 10 załóg w konkursowej jeździe samochodów terenowych /bez licencji/ oraz 10 uczestników na motocyklach i 10 na quadach. Obsługiwaliśmy rundę 46 sędziów z licencją i 14 osób – bez licencji - jako asystenci sędziów na odcinkach specjalnych. Wśród sędziów mieliśmy też 5 osobową grupę kolegów z Zielonej Góry. Przygotowanie rundy Mistrzostw Polski to wielomiesięczny wkład pracy licznego grona działaczy. Wybór miejsc zorganizowania odcinków specjalnych rundy, uzyskanie pozwoleń na zajęcie terenu, ustalenie przebiegu OS – stworzenie trasy i rysunku próby uwzględniając walory sportowe, ale i zachowanie bezpieczeństwa na odcinku, oznakowanie i obsada sędziowska to wkład pracy, który trudno wymierzyć i ocenić. Pragnę z dużą satysfakcją podkreślić, że M. Siarek włożył swój wielki wkład w opracowanie koncepcji trasy i jej przygotowania. Podobnie wielki wkład wniósł T. Kaczmarczyk przemierzając wielokrotnie odcinki samochodem, a nawet pieszo. Aby dokumenty dla załóg były czytelne i prawidłowe T. Szymański opracował je w wersji komputerowej. Wysoka ocena rundy przez Zespół Sędziów Sportowych i zawodników dowodzi, że nasz wysiłek został doceniony, a wyniki sportowe załóg na 7 odcinkach specjalnych też potwierdzają, że była to dobra praca. Start honorowy zorganizowaliśmy na placu Starego Rynku obok Katedry. Jest to miejsce reprezentacyjne cieszące się dużą popularnością wśród publiczności. Honorowego startu dokonali między innymi Pani Prezydent Miasta Zofia Bednarz, Naczelnik Wydziału Sportu Urzędu Miasta Stanisław Woźniak, Przedstawiciel Polskiego Związku Motorowego J. Dudziak, przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji i inni. Nasz Automobilklub jako jedyny w woj. lubuskim od wielu lat organizuje rundy Mistrzostw Polski, posiada bogate doświadczenie i uzyskuje wysokie oceny. Automobilklub Gorzowski jest znany w tej dyscyplinie na terenie kraju od wielu lat. Dlatego dobre wyniki załóg w tej dyscyplinie sportu samochodowego tak wysoko cenimy i szczycimy się, że możemy nadal organizować rundy Mistrzostw Polski. Po raz pierwszy od początku istnienia Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych nie startował jako zawodnik, nasz znany i cieszący się dużym uznaniem wśród miłośników sportu samochodowego S. LISOWSKI, ale pomagał nam – jak zawsze w przygotowaniu rundy, jest skłonny do pomocy, służy radą i jest wśród nas organizatorów. Przygotowanie i przeprowadzenie rundy Mistrzostw Polski to najważniejsze, można określić sztandarowe zadanie, ale na tym się działalność sportowa nie kończy.

Od ponad dwudziestu lat organizujemy Konkursowe Jazdy Samochodowe dla młodych adeptów sportu samochodowego, bo właśnie ukończenie 6 KJS dawało możliwość zdobycia licencji zawodnika do startów w Rajdowym Samochodowym Pucharze PZM. W roku 2007 zorganizowaliśmy 4 KJS: I KJS - 13 załóg, wyniki według pierwszych trzech miejsc: 1 m.  J. Tarazewicz, T. Wojtczak - Suzuki Swift 1.3 GTI; 2 m. P. Nowak,  R. Nowak - Suzuki Swift 1.3 GTI; 3 m. R. Witek,  A. Wojtas - Honda Crx 1,6. II KJS – 12 załóg, wyniki według pierwszych trzech miejsc: 1 m.  R. Witek, J. Błoński  Honda - CRX 1.6; 2 m. A. Wójcikowski, D. Zdulski - Peugeot 205 1.9 GTI; 3 m. A. Jakubów, D. Warzecha - DAEWOO NEXIA. III KJS – 18 załóg, wyniki według pierwszych czterech miejsc: 1 m. W. Wesołek, B. Wesołek - Honda CRX 1600 cm; 2 m. J. Tarazewicz, T. Wojtczak - Suzuki Swift 1300 cm; 3 m. P. Nowak, R. Nowak - Suzuki Swift 1300 cm; 4 m. R. Witek, J. Błoński - Honda CRX 1600 cm. IV KJS – 15 załóg, wyniki według pierwszych trzech miejsc: 1 m. W. Wesołek, B. Wesołek - Honda CRX 1600 cm; 2 m. P. Nowak, R. Nowak - Suzuki Swift 1300 cm; 3 m. R. Witek, J. Błoński - Honda CRX 1600 cm. Łącznie w czterech gorzowskich KJS-ach uczestniczyło 58 załóg. Próby sprawnościowe na gorzowskich KJS-ach organizowaliśmy na terenach wyłączonych z ruchu. Było to 6 prób Sz, 2 razy powtarzane. Przygotowanie trasy i zorganizowanie prób to poważne zadania, wykonane z pełną odpowiedzialnością i dobrze oceniane przez uczestniczące załogi. Podobnie 3KJS zorganizował Klub Motorowy Auto Klub Zielona Góra i te dwa kluby, były organizatorami KJS, uczestniczących w Pucharze pod nazwą „Otwarte Mistrzostwa Okręgu Zielonogórskiego Polskiego Związku Motorowego 2007 roku” KLASYFIKACJA GENERALNA OTWARTYCH MISTRZOSTW OKRĘGU ZIELONOGÓRSKIEGO PZM za rok 2007. Wyniki według pierwszych trzech miejsc: 1. R. Witek, J. Błoński; 2. P. Nowak, R. Nowak; 3. J. Tarazewicz, T. Wojtczak. Z przyjemnością informujemy, że załoga w składzie: R. Typa z Automobilklubu Polskiego i W. Żuk z Automobilklubu Gorzowskiego w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski w 2007 roku zdobyła drugie miejsce w klasie A6 na Citroenie C2 VTS i 21 miejsce w klasyfikacji rocznej Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.

Warto wspomnieć, że dobrze zaczął działać Klub 4x4 w Drezdenku pod kierownictwem J. Kuchowicza. Zorganizowaliśmy, aż trzy Zloty samochodów terenowych: wiosną – 42 załogi, latem - 49 załóg oraz jesienią - 21 załóg oraz 5 quadów. Głównie koncentrowaliśmy się na organizacji tras przeprawowych, chociaż i nie zaniechaliśmy prób typowo sportowych. Łącznie wzięło udział 112 załóg samochodów terenowych i 5 quadów.

Komisja Sportu Popularnego i Turystyki z przewodniczącym S. Talkowskim w skład, której wchodzi bardzo aktywna Sekcja Zmotoryzowanych Niepełnosprawnych „ARKA”, wspólnie z T. Szymańskim, tak jak i w poprzednich latach nieprzerwanie organizują samochodowe imprezy popularne: „Razem Łatwiej”- wiosenne integracyjne imprezy dla zmotoryzowanych niepełnosprawnych, „Razem Łatwiej”- jesienne dwudniowe zloty, połączone z imprezą samochodową, zakończone w Ośrodku GOZDREW w Goszczanowie gmina Drezdenko. W każdym ze zlotów uczestniczyło 70-80 osób. Największą pomoc w organizacji tych imprez otrzymujemy z Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie – z funduszy PFRON. Następną tradycyjną imprezą są coroczne samochodowe rajdy turystyczne,pod nazwą „Kierowcy Dzieciom”, gdzie głównymi uczestnikami i zarazem pilotami są dzieci z Państwowego Domu Dziecka. W bieżącym roku dużej pomocy udzielili nam posiadacze samochodów terenowych oraz trzech właścicieli samochodów tuningowanych, to m.in. P. Serafin, M. Kubicki, P. Dylewski, i K. Jasiński. Oddział w Drezdenku zorganizował z okazji DNIA DZIECKA dla dzieci z Miasta i Gminy Drezdenko, wielką imprezę, w której uczestniczyło 219 osób. Do tradycji weszła impreza współorganizowana przez Dealera „SKODY” i nasz Automobilklub. W 2007 roku była to już dziesiąta jubileuszowa impreza, w której uczestniczyło 30 załóg. Tradycyjnie T. Sienkiewicz z Auto Skoda Bis organizując imprezę zapewnia atrakcyjną trasę dla posiadaczy bądź użytkowników samochodów marki „SKODA”, a próby sprawnościowe organizują i zabezpieczają nasi sędziowie. Łącznie z gośćmi zaproszonymi uczestniczyło około 120 osób. Natomiast nie odbyła się nasza tradycyjna impreza - „Pogoń za lisem”, a także - zlot Citroena, i impreza samochodowa – integracyjna: samochody terenowe, rajdowe KJS, tuningowane i klasyczne /zabytkowe/. W Rok obchodów 750 lecia Miasta Gorzowa wpisał się i nasz Automobilklub uczestnicząc w dniu 2 lipca w przejeździe przez Most Staromiejski 15 załóg – samochodów rajdowych terenowych, rajdowych – KJS, zabytkowych i tuningowanych.

Sekcja pojazdów klasycznych i zabytkowych Classic Cars kierowana przez A. Janasa i M. Świątkowskiego w porozumieniu z Zarządem Gorzowskiego Klubu Żużlowego Stal na jednym z pierwszych wiosennych zwodów o wejście do ekstraklasy, zorganizowała pokaz pojazdów klasycznych na stadionie żużlowym łącznie z uroczystym przejazdem po torze. Było to znaczące wydarzenie. Publiczność na stadionie przed walką żużlowców na torze miała okazję obserwować załogi Automobilklubu współdziałające z Klubem Stal Gorzów. Ponadto sekcja zorganizowała: 1 kwietnia - pierwsze oficjalne spotkanie członków sekcji, które odbyło się na torze mini-żużlowym w Ulimiu. 1 czerwca - I wystawę starych samochodów na bulwarze połączoną z wieczornym przejazdem przez miasto. 1 grudnia - II wystawę starych samochodów na bulwarze połączoną z wieczornym przejazdem przez miasto. Oprócz tego auta Sekcji Classic Cars były wystawione podczas targów techniki w hali na ulicy Przemysłowej.

Komisja BRDposiadała bogate doświadczenie we współpracy z młodzieżą szkół podstawowych, gimnazjalnych i młodzieżą niepełnosprawną. Nasi działacze przez okres całej kadencji organizowali, współorganizowali lub uczestniczyli w sędziowaniu: Finałów Okręgowego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, Powiatowych i Miejskich Turniejów BRD Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych. Od wielu lat bierzemy udział w organizacji Międzywojewódzkiego Turnieju BRD dla młodzieży Szkół Specjalnych i Ośrodków Szkolno – Wychowawczych w Lubniewicach. W imprezie brały udział trzyosobowe załogi wraz z wychowawcą. Łącznie startowało w takiej imprezie około 200 osób. Na przełomie lat 2006/2007 nie sprzyjała nam zima. Brak śniegu i mrozu uniemożliwił organizowanie zajęć Zimowej Szkoły Doskonalenia Techniki Jazdy. Zresztą i tej zimy nie mamy dogodnych warunków do prowadzenia takich zajęć na placach, mimo, że posiadamy osoby z licencjami uprawnione do ich przeprowadzenia.

Automobilklub Gorzowski jest reprezentowany w Głównej Komisji Sportu Samochodowego PZM, Zarządzie Okręgowym i Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Z. Tełowski jest członkiem Głównej Komisji Sportu Samochodowego PZM w Warszawie, pełni też odpowiedzialną funkcje członka Zarządu Okręgu i przewodniczącego Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego. J. Kozłowski jest również członkiem Zarządu Okręgu i pełni odpowiedzialną funkcje przewodniczącego Komisji Sportu Popularnego i Turystyki. J. Kordyl – jest wiceprzewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

2008

Komisją Sportową do 15 października 2008 r kierował M. Rada. W dniu 15 października 2008 roku na zebraniu sędziów i działaczy sportów samochodowych dokonaliśmy zmian i uzupełnień w składzie kierownictwa Komisji. Przewodniczącym Komisji został E. Kaczmarczyk, a zastępcami przewodniczącego M. Siarek i M. Rada. W minionym roku najważniejszą imprezą, podobnie jak i w latach wcześniejszych było zorganizowanie i przeprowadzenie Rundy Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych. Naszemu klubowi przypadła organizacja V Rundy RMPST w dniach 12-13 września 2008 roku. W porozumieniu i przy współudziale Burmistrza Miasta Drezdenka oraz działaczy naszego Koła „Klub 4x4 Drezdenko”, właśnie na terenie Miasta i Gminy Drezdenko przeprowadziliśmy V rundę, w której uczestniczyło z całego kraju 21 załóg z licencjami „R cross contry” oraz 8 załóg bez licencji w Konkursowej Jeździe Samochodów Terenowych. Uzyskaliśmy niezwykle wysoką ocenę Zespołu Sędziów Sportowych delegowanych przez Główną Komisję Sportu Samochodowego Polskiego Związku Motorowego. Wytyczyliśmy 8 odcinków specjalnych, cztery na terenie łączącym Drezdenko z Trzebiczem Nowym – teren łąk, a następne cztery to teren pagórkowaty w rejonie Radowa. Na wszystkich 8 OS-ach zapewniono zgodnie z wymaganiami regulaminowymi pełną obsadę sędziowską. Miejsca związane z przejazdami przez drogi utwardzone i dojazdy do zabudowań zabezpieczały służby straży pożarnej i miejscowego Komisariatu Policji. Na centralnym placu Miasta Drezdenka zorganizowaliśmy uroczysty start honorowy z udziałem bardzo licznej publiczności i wielu gości honorowych. Burmistrz Miasta Drezdenko, Starosta powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego i dyrektor Biura Sportu PZM dokonali startu honorowego załóg uczestniczących w zawodach. Trasa rundy nie była łatwa. Kilka załóg nie ukończyło zawodów ze względu na awarie samochodów. W piątej Rundzie w Drezdenku załoga Automobilklubu Gorzowskiego S. Wasiak i A. Nowak zajęła I miejsce w klasyfikacji zarówno generalnej jak i w klasie „Otwartej” trzeciej. Omawiając wyniki końcowe Rajdowych Mistrzostw Polski informuję, że w klasyfikacji generalnej 2008 roku wyżej wymienieni zdobyli tytuł Mistrza Polski w Rajdowych Mistrzostwach Polski Samochodów Terenowych. Pozostałe załogi naszego Automobilklubu zajęły dalsze miejsca i tak: M. Zając i P. Binaś 7 miejsce, M. Kuleta i M. Juszczak 8 miejsce, załoga N. Ćwikliński i M. Grydziuszko – 13 miejsce oraz załoga T. Lisowski i P. Bąk 16 miejsce w klasyfikacji generalnej za rok 2008.

W roku sprawozdawczym po raz pierwszy zorganizowaliśmy „próbę przyspieszenia (SP1) na odcinku 400 metrów”. Były to zawody o charakterze wyścigów parami na ulicy Złotego Smoka. W zawodach uczestniczyło 36 zawodników. Do jej przeprowadzenia włączono 15 osób z grona sędziów i członków Sekcji „Classic Cars”, którzy byli pomysłodawcami imprezy, oraz kilka osób z NRG nie będących członkami Automobilklubu. Szczególny wkład pracy wnieśli A. Janas, pełniący obowiązki dyrektora próby oraz T. Szymański, których staraniem uzyskaliśmy zgodę Miejskiego Inżyniera Ruchu i Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji na zajęcie ulicy na czas imprezy, którzy uzyskali zgodę na zajęcie parkingu OSiR, parkingu Stacji Obsługi Fiat i zorganizowali wypożyczenie barierek. Zajęcie ulicy wymagało też zmiany organizacji ruchu drogowego, przejazdu autobusów MZK i organizację objazdu do Chróścika. Impreza zdobyła niezwykłe uznanie wśród obserwatorów, których ilość oceniona została przez Policję na około 2500 osób.

W październiku byliśmy organizatorami samochodowego konkursu sprawnościowego na terenie przyległym do Hali Targowej z okazji AUTOSALONU 2008. Niestety zainteresowanie próbą było znikome. Natomiast dużym powodzeniem cieszyło się stanowisko PZM i Automobilklubu, na którym zaprezentowaliśmy samochody zabytkowe i pojazd „MAROTTI” – gorzowskiego konstruktora. Prawda jest i taka, że nie wszystkie imprezy doszły do skutku. W 2008 roku zaplanowaliśmy 3 rundy Konkursowych Jazd Samochodowych dla amatorów. Nie przeprowadziliśmy ani jednego KJS. Niestety w regulaminowym terminie nie zgłosiła się ani jedna załoga i planowane KJS-y były odwoływane. W kraju KJS przechodzą poważny kryzys, ponieważ zwiększono wymagania regulaminowe dotyczące załóg i wyposażenia samochodów, jak również zmiany w organizacji prób.

Komisja Sportu Popularnego I Turystyki kierowana jest od 15 października przez: Z. Kunę – przewodniczący, a S. Talkowski i J. Borkowski pełnili obowiązki wiceprzewodniczących Komisji. W zakresie działania Komisji Sportu Popularnego i Turystyki jest działanie Sekcji Zmotoryzowanych Niepełnosprawnych, którą kieruje S. Talkowski. W turystyce samochodowej specjalizuje się też nasze Koło „Klub 4x4 Drezdenko”, kierowane przez  J. Wikę, A. Dokrzewskiego oraz J. Kuchowicza.

Komisja i Sekcja Zmotoryzowanych Niepełnosprawnych zorganizowała imprezy: 20 kwietnia samochodową imprezę turystyczną „Razem łatwiej” – na trasie Gorzów – Strzelce – Stare Kurowo – Leśnictwo Czarny Las w Gminie Drezdenko, w której uczestniczyło 19 załóg, obsługiwało dziesięciu sędziów, a łącznie z rodzinami i gośćmi to 79 osób. 4/5 października dwudniowy zlot – samochodowa impreza turystyczna „Razem łatwiej” w na trasie Gorzów – Santok – Puszcza Notecka – Goszczanowo – Ośrodek „GOZDREW” – uczestniczyły 22 załogi. Łącznie z rodzinami, sędziami i organizatorami – to 82 osoby. Naszą stałą imprezą dla dzieci z Ośrodka Wspierania Rodziny /dawniej Państwowy Dom Dziecka/ jest Turystyczna impreza samochodowa „KIEROWCY DZIECIOM”, zorganizowana z okazji Dnia Dziecka w dniu 8 czerwca na trasie Gorzów – Santok, ze zwiedzaniem Muzeum i Grodziska, przepłynięciem Warty promem, zakończona ogniskiem i rozdaniem nagród i upominków. Działacze Automobilklubu już 11 raz wspólnie z dealerem SKODY zorganizowali „RAJD SKODY”. Impreza odbyła się w dniu 11 października na trasie Gorzów – Nierzym – Strzelce Krajeńskie – Stare Kurowo – Bierzwnik – Leśniczówka „WIGWAM” Nadleśnictwa Bierzwnik. Zwiedzaliśmy między innymi Klasztor Cysterski w Bierzwniku, wykonywaliśmy różnorodne próby sprawnościowe z pomiarem czasu. W tym roku obsługiwało XI Rajd SKODY - 12 sędziów. Komisja Turystyczna była też organizatorem imprezy Turystycznej na zakończenie sezonu (14 grudnia) pod nazwą „POGOŃ za LISEM”. Tegoroczna trasa to: Gorzów – Chwalęcice – Marwice – Lubno – Leśniczówka Motylewo Nadleśnictwa Bogdaniec. Udział wzięło tylko 10 załóg.

Koło „KLUB 4x4 DREZDENKO” od wielu lat specjalizuje się w organizacji zlotów samochodów terenowych. W roku sprawozdawczym zorganizowano: 26 kwietnia zlot samochodów terenowych „wiosna 2008” o specjalności – przeprawy – 22 załogi. 20/21 czerwca X zlot samochodów terenowych o charakterze sportowo – przeprawowym „Szukamy kwiatu paproci”. W imprezie uczestniczyło 19 załóg samochodowych i 17 quadów. 25 października zlot „jesień 2008”. W imprezie uczestniczyło 15 załóg samochodowych.

W strukturze Automobilklubu działa Sekcja pojazdów klasycznych i zabytkowych Classic Cars kierowana przez A. Janasa i M. Świątkowskiego. W 2008 r. sekcja pojazdów zabytkowych Classic Cars Gorzów skupiła się w głównej mierze na imprezach wystawienniczych. Sekcja rozpoczęła rok 2008 od współpracy z organizatorami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizując mini zlot na Terenie parkingu Kupca Gorzowskiego oraz oferując do licytacji przejazd na ślub Cadillaciem Eldorado z 1974 roku. W kwietniu członkowie sekcji pomagali w organizacji imprezy charytatywnej fundacji „Mam Marzenie”. Impreza zorganizowana na terenie starej pętli autobusowej dla chłopca, którego marzeniem było zostanie rajdowcem, miała charakter pozorowanego odcinka KJS, w którym ścigały się auta sportowe, tuningowe i zabytkowe z naszej sekcji. Poza tymi imprezami większość działań naszej sekcji, to wystawianie się na targach w Gorzowie Wlkp. Dwa razy podczas pikniku historii techniki oraz w ramach stoiska Automobilklubu na targach motoryzacyjnych. Nasze auta wystawione również były na organizowanym pod koniec roku przez policję na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – „AUTO-MOTO-SHOW” oraz na wystawie „AUTOSALON 2008”. Członkowie sekcji brali również udział w wielu imprezach w całej Polsce jak i zagranicą, związanych ogólnie z tematyką aut zabytkowych lub tylko poszczególnej marki.

Organizatorem i koordynatorem działań z zakresu Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest T. Szymański. Uczestniczyliśmy w wielu znaczących imprezach z tego zakresu: 19 kwiecień - Powiatowy Turniej BRD szkół podstawowych i gimnazjalnych w Kostrzynie – 11 drużyn ze szkól powiatu. 25 kwiecień - miejski /pow. grodzki/ turniej BRD powiatu gorzowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta w turnieju brało udział – 14 drużyn. 9/10 maj - Finał Wojewódzki Turnieju BRD szkół podstawowych i gimnazjalnych – 28 drużyn - z powiatów woj. Lubuskiego. 17 maj - Finał Wojewódzkiego Turnieju Motoryzacyjnego szkół średnich 12 drużyn z 12 powiatów woj. Lubuskiego. 3/4 czerwiec – Ogólnopolski Turniej BRD w Lubniewicach dla szkół specjalnych i ośrodków szkolno – wychowawczych - 22 drużyny z kraju. 31 maja - na placu manewrowym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego odbył się festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka i jubileuszu X–lecia istnienia Ośrodka. Swoje stanowisko miał też nasz Automobilklub, który zaprezentował dwa pojazdy. Pierwszym z nich była replika samochodu Willis zbudowana przez naszego S. Lisowskiego, drugim samochód terenowy Land Rover przystosowany do rajdów przeprawowych, udostępniony przez P. Serafina. 19 października - braliśmy udział w imprezie BRD Moto Show zorganizowanej z Komendą Wojewódzką Policji i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego. Zorganizowaliśmy pokaz jazdy na trolejach, wystawę samochodów i stanowisko, na którym chętni mogli w celu samo sprawdzenia się rozwiązywać testy BRD.                       

W czasie AUTOSALONU 2008 otrzymaliśmy od Prezydenta Miasta Gorzowa PUCHAR – GRAND PRIX „Za propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i organizację imprez samochodowych”. Starosta powiatu Gorzów Wlkp. wręczył nam dyplom uznania za współorganizację TURNIEJU BRD szkół podstawowych i gimnazjalnych w Kostrzynie. Z Komendy Wojewódzkiej Policji – otrzymaliśmy dyplom uznania za pomoc w organizacji na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego imprezy BRD-MOTO-SHOW.

W roku 2008 licencję klasy I posiadało 13 sędziów, licencję klasy II posiadało 26 sędziów. 28 lutego przeprowadziliśmy szkolenie dla sędziów sportu samochodowego. W szkoleniu udział wzięło oprócz sędziów posiadających licencje, 8 kandydatów na sędziego. Tylko 2 sędziów otrzymało licencje sędziowskie. W szkoleniu uczestniczyło 4 kandydatów na licencje sportowe „R Cross Country”. Wszyscy zdali egzamin i licencje otrzymali.

2009

Komisją Sportową przez cały rok 2009 kierował E. Kaczmarczyk z M. Radą i M. Siarkiem. W minionym roku najważniejszą imprezą, podobnie jak i w latach wcześniejszych było zorganizowanie i przeprowadzenie w dniach 25-27 września, Rundy Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych. Była to V Runda Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych, która jednocześnie rozgrywana była jako VII Runda FIA Central European Zone 2009, Cross-Country-Trophy (zwaną dalej CEZ) i runda kandydacka FIA International Cup for Cross-Country Bajas. Trzydniową imprezę organizowaliśmy po raz pierwszy od początku organizacji rajdów terenowych. Uczestnikami zawodów były załogi z Polski, Czech i Węgier. Zupełną nowością było zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów przez Nasz Automobilklub, ale na terenie Miasta Szczecina i Gminy Dobra w pow. Police. Tereny udostępniły nam Gmina Dobra, Nadleśnictwo Trzebież i Wojsko Polskie na Odcinek Specjalny – prolog – i teren strzelnicy wojskowej na zorganizowanie miasteczka rajdowego. Wytyczono przy udziale działaczy z naszego Automobilklubu i kolegów ze Szczecina 3 różnorodne odcinki specjalne. W sumie w tych trzech dniach zawodnicy pokonali 544 km rajdu, w tym 404 kilometry Odcinków Specjalnych po drogach leśnych, polnych, szutrowych czy wręcz poligonowych bezdrożach i na terenach nieużytków rolnych. W zawodach uczestniczyło 27 załóg samochodów terenowych i 3 quady. Przygotowanie zawodów to również uzgodnienia i lokalizacja stref obsługi rajdu: Biura Rajdu, Centrum Kierowania Rajdem, Centrum Prasowego, Parku Zamkniętego, Strefy Serwisowej, Strefy Tankowania, parkingów dla zawodników i kibiców, oraz organizacja imprez towarzyszących dla zawodników i kibiców. Zabezpieczeniem terenu miasteczka rajdowego i pojazdów podczas całej imprezy zajmowała się profesjonalna firma ochroniarska. Obsadę sędziowską zapewnili nam sędziowie z naszego Automobilklubu, sędziowie z Zielonej Góry i Chojnic. Zabezpieczenie techniczne – pomiar czasu, waga, sprzęt łączności i inne techniczne zabezpieczenie – to zespoły chronometrażu z Warszawy i Jeleniej Góry oraz część z Zarządu Okręgowego PZM Szczecin. Zabezpieczenie na trasie przejazdu załóg, tzw. safety zapewniła nam młodzież Związku Harcerstwa Polskiego, straż pożarna i policja ze Szczecina. W związku z tym, że nasza runda była Mistrzostwami Europy Środkowej, zgodnie z przepisami CEZ, Zespołem Sędziów Sportowych kierował M. Chytka reprezentujący Federację Czeską. O znaczeniu organizowanych przez nas zawodów może świadczyć zainteresowanie masmediów z Polski, Czech i Węgier. W sumie ponad 60 różnorodnych redakcji prasowych, telewizyjnych, radiowych i internetowych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że start honorowy, który odbył się w miejscu niezwykle interesującym – na błoniach przed Urzędem Miasta Szczecina i z tego startu telewizja szczecińska i szczecińskie radio przekazały interesującą relację. Przebieg zawodów znalazł swoje odbicie na wielu stronach internetowych, a jedną z najbogatszych zamieszczono na stronie – H31. Uzyskaliśmy niezwykle wysoką ocenę Zespołu Sędziów Sportowych delegowanych przez Federację Europejską i Główną Komisję Sportu Samochodowego Polskiego Związku Motorowego. Wysoko oceniono przygotowanie i zabezpieczenie trasy rundy. Dyrektorem tej Rundy był T. Kaczmarczyk.

Zorganizowaliśmy dwie Konkursowe Jazdy Samochodem Terenowym. Były to – czerwcowy KJST w Drezdenku i lipcowy KJST w Gorzowie. W Drezdenku 20 czerwca 2009 roku startowało 17 załóg, wspomaganych serwisami. KJST sędziowało 17 sędziów z Gorzowa i Zielonej Góry. Do pokonania było 7 OS – teren żwirowni koło Radowa oraz tereny nieużytków i łąk podmiejskich Drezdenka. Kolejną Konkursową Jazdę Samochodem Terenowym zorganizowaliśmy w Gorzowie – 11 lipca 2009 roku. Baza KJST, to teren ul. Fabrycznej nad Wartą, zwany też terenem motocrossowym. Startowało 13 załóg, sędziowało zawody 17 sędziów. Tereny prób sprawnościowych – to teren zalewowy na Wartą i teren byłej żwirowni w Janczewie. W 2009 roku zaplanowaliśmy 2 rundy Konkursowych Jazd Samochodowych dla amatorów. Nie przeprowadziliśmy ani jednego KJS. Nie jest to tylko nasza bolączka. Ponieważ w kraju KJS przechodzą poważny kryzys. Raczej nie będą organizowane KJS w Gorzowie, gdyż ostatnie tereny, na których je organizowaliśmy zostały przez Miasto albo sprzedane, albo zagospodarowaliśmy na inne cele.

Wiosną podejmowaliśmy się zorganizowania samochodowego konkursu sprawnościowego na terenie przyległym do Hali Targowej z okazji AUTOSALONU 2009 r. Niestety zainteresowanie próbą było znikome - tylko 2 załogi. Była to już druga nieudana próba zorganizowania konkursu sprawnościowego. Pierwszą podejmowaliśmy w czasie jesiennego „AUTOSALONU 2008”.

Ważne miejsce sportu samochodowego w całokształcie działalności naszego Klubu nie oznacza, że nie podejmujemy szeregu innych działań. Takie działania podejmujemy i mamy wyniki zarówno w turystyce samochodowej jak i w propagowaniu zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Komisja Sportu Popularnego i Turystyki kierowana była od 15 października 2008 roku przez Z. Kunę - przewodniczący, S. Talkowski i J. Borkowski, którzy pełnili obowiązki wiceprzewodniczących Komisji. Nie oznacza to jednak, że w zakresie turystki samochodowej zaprzestaliśmy działalności. Jedną z ważniejszych imprez zorganizowanych w tym roku w turystyce uznaje się zlot samochodów terenowych w Gorzowie Wlkp. w lipcu 2009 roku, połączony z Konkursową Jazdą Samochodem Terenowym, ale zorganizowaliśmy ten ZLOT z okazji JUBILEUSZU 60-lecia startów w sporcie motocyklowym i samochodowym S. Lisowskiego oraz startów i aktywnego działania w sporcie T. Miereckiego. Innym ważnym wydarzeniem było nasze uczestnictwo w wiosennym AUTOSALONIE. Ponownie dostrzeżono nasze działania i otrzymaliśmy od Prezydenta Miasta Gorzowa puchar i podziękowanie za popularyzacje imprez samochodowych. Sekcja Zmotoryzowanych Niepełnosprawnych „ARKA” kierowana przez S. Talkowskiego zorganizowała – podobnie jak i w innych latach – dwie imprezy dla zmotoryzowanych niepełnosprawnych kierowców i ich rodzin. Wiosenna /majowa/ impreza to jednodniowa wyprawa z Gorzowa Wielkopolskiego przez Janczewo – Santok – Gościnowo - Skwierzynę – do Starego Dworku na Lisią Polanę. Różnorodne zadania turystyczne, rozwiązywanie testów bezpieczeństwa ruchu drogowego i próby sprawnościowe, na trasie – a na samej Lisiej Polanie dodatkowo przy udziale Kierownictwa Ośrodka Sportu i Rekreacji szereg konkurencji sportowych. Jesienna impreza dla niepełnosprawnych zmotoryzowanych, to dwudniowy zlot na trasie – Gorzów Wielkopolski – Santok – Goszczanowo. Na mecie w Goszczanowie ognisko, muzyka i dzielenie się doświadczeniami w rozwiązywaniu często jakże trudnych spraw, jakie mają do pokonania osoby na wózkach czy korzystający z kul, aby dotrzeć do biur urzędów a nawet do miejsca pracy. Wśród spraw, które są często dużym zmartwieniem to brak miejsc parkingowych dla samochodów oznakowanych lub miejsca dla niepełnosprawnych zajmowanych przez niezdyscyplinowanych kierowców. Jeśli już wspominam o miejscach parkingowych jestem zobowiązany poinformować, że wiosną organizowaliśmy wspólnie z Urzędem Miasta i młodzieżą z Zespołu Szkół Mechanicznych - tak zwaną KAMPANIĘ PARKINGOWĄ, którą poprowadzili S. Talkowski i M. Korzeniowski. Na parkingach przy TESCO i parkingach w mieście rozdawaliśmy ulotki – czy chciałbyś być na moim miejscu i inne ulotki o charakterze symbolicznych mandatów. Spotkaliśmy kierowców, którzy przepraszali za złe zaparkowanie, ale i byli tacy, którzy obrażali się za zwróconą uwagę, albo nawet używali słów obraźliwych. Tradycyjną imprezą, którą organizowaliśmy już przez około 20 lat – to samochodowa impreza dla dzieci z Ośrodka Wsparcia Rodziny – dawniej – dla dzieci z Domu Dziecka nazwana „KIEROWCY DZIECIOM” - brało w niej udział po raz pierwszy wielu nowych członków, głównie ze Skwierzyny. Rolę pilota załogi pełniły dzieci, które mając turystyczną Książkę Drogową prowadziły kierowcę na trasie dojazdowej, na której należało odnaleźć miejsca o znaczeniu historycznym, czy atrakcyjne turystycznie i rozwiązać test z Prawa o Ruchu Drogowym dla rowerzystów. Turystka samochodowa, to zorganizowana przez nasz Klub impreza dla osób zajmujących się ubezpieczeniem samochodów i ich rodzin z Towarzystwa Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Polskiego Związku Motorowego. Byliśmy na trasie z Gorzowa przez Nierzym, Rybakowo do Dankowa. Mimo nieco gorszej pogody – uczestniczyło łącznie 41 osób. Wśród uczestników, były osoby, które nigdy nie uczestniczyły w żadnej tego typu imprezie.

W turystyce samochodowej specjalizuje się też nasze Koło „Klub 4x4 Drezdenko” kierowane przez J. Kuchowicza, J. Wikę, R. Dąbrowskiego oraz A. Dokrzewskiego. Niezależnie od KJST w tym samym czasie zorganizowaliśmy dwudniowy zlot przeprawowych samochodów terenowych. Takie zloty zorganizowaliśmy także wiosną oraz jesienią.

Na zakończenie sezonu turystycznego – zorganizowaliśmy tradycyjną imprezę turystyczną pod nazwą „POGOŃ za LISEM”, na trasie Gorzów – Skwierzyna – Lisia Polana. Trasa – około 40 km, na której poszukujemy wiz /liter/, aby ułożyć hasło uprawniające do poszukiwania ukrytego lisa na mecie, to zajęcie dla pilota i kierowcy – wymagające precyzji w odczytywaniu książki drogowej. Były tez inne zadania i konkursy, gdzie 53 uczestników dobrze się bawiło. Dodatkowo na mecie – dzięki Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Skwierzyna, zorganizowaliśmy konkurs strzelniczy.

 Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - udzielała pomocy w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Powiatowego Turnieju BRD szkół podstawowych i gimnazjalnych w Kostrzynie (11 drużyn ze szkół powiatu). Powiatowego Turnieju BRD – miasto Gorzów - dla szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta i Wojewódzkiego Turnieju BRD dla szkół i ośrodków szkolno – wychowawczych w Lubniewicach. Niezależnie od powyższych działań, warto podkreślić, że na wszystkich naszych imprezach turystycznych poruszana jest tematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Na zakończenie 2009 roku uzyskaliśmy oficjalna deklarację, że 19 nowych członków tworzy, a raczej reaktywuje KOMISJĘ MOTOCYKLOWĄ ze specjalizacją MOTOCROSSOWĄ. Komisją tą kierował i wszedł w skład Zarządu Automobilklubu Gorzowskiego P. Adamczyk.

W tym samym miejscu wszyscy obecni zostali zapoznani ze składem osobowym drugiej reaktywowanej komisji. Była nią KOMISJA KARTINGOWA. Kierował nią i wszedł w skład Zarządu K. Grześkowiak. Komisja skupia 7 członków, z tego 3 posiada zawodnicze licencje kartingowe. Przewodniczący obydwu komisji zostali członkami Okręgowych Komisji Odpowiednio – Motocyklowej i Kartingowej.

            Z przykrością informuje, że w 2009 roku, przestała działać w Automobilklubie Sekcja Pojazdów Zabytkowych. Komisja nie zaplanowała na rok 2009 żadnej imprezy i żadnej nie zorganizowała. W tej sytuacji Zarząd Automobilklubu rozwiązał Sekcję Pojazdów Zabytkowych, a osoby zainteresowane tą tematyką będą miały możliwość działania w Komisji Turystycznej.

Przygotowaniem i zabezpieczeniem organizacyjnym imprez zajmują się licencjonowani sędziowie, bo tylko oni są uprawnieni do organizacji i przeprowadzenia imprez sportowych i turystycznych. I tak licencję klasy I posiadało 14 sędziów, a licencję klasy II posiada 16 sędziów.

Działalnością Automobilklubu w 2009 roku kierowało Prezydium Zarządu w składzie: Prezes – Z. Tełowski oraz Wiceprezesi: J. Kozłowski ds. Organizacyjnych, T. Kaczmarczyk ds. Sportu Samochodowego, T. Szymański ds. Sportu Popularnego i Turystyki i A. Żejmo jako Skarbnik.

W miesiącu sierpniu ub. roku T. Szymański na posiedzeniu Zarządu złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa i przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W świetle powyższego byliśmy zgodni do tego żeby nie przeprowadzać wyborów uzupełniających, ponieważ do zakończenia czteroletniej kadencji pozostał tylko ten jeden rok. Dlatego upoważniliśmy A. Pacholak do pełnienia obowiązków wiceprezesa – koordynatora zagadnień związanych ze sportem popularnym i turystyką. Natomiast na stanowisko przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zaproponowaliśmy osobę K. Kamodę.

2010

Zmiany osobowe nie dotyczyły tylko Prezydium, ale były i inne zmiany. Przyjęliśmy rezygnację z funkcji wiceprezesa ds. turystyki i przewodniczącego turystyki Komisji BRD T. Szamańskiego. Zaprzestała działać sekcja pojazdów zabytkowych działająca w ramach komisji turystyki kierowana przez A. Janasa. Z funkcji przewodniczącego Komisji Sportowej zrezygnował M. Rada, a jego obowiązki przejął E. Kaczmarczyk.

Najpoważniejsze zmiany nastąpiły w Komisji Sportu Popularnego Turystyki oraz Sekcji Zmotoryzowanych Niepełnosprawnych „Arka”, w następstwie nagłego zgonu S. Talkowskiego przez krótki okres Komisją Sportu Popularnego i Turystyki kierował Z. Kuna, a następnie R Żurawski. Natomiast kierownictwo Sekcją Zmotoryzowanych Niepełnosprawnych „Arka” przejął S. Kretkiewicz.

W roku sprawozdawczym 2010 działały następujące komisje: Sportu, Kartingowa, Motocyklowa, Sportu Popularnego i Turystyki oraz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Komisją Sportową kieruje E. Kaczmarczyk. A. G. zorganizował w dniach 03-05 września na zlecenie Głównej Komisji Sportu Samochodowego IV Rundę Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych, która była jednocześnie rundą FIA Central European Zone Trophies (CEZ-FIA) czyli Rundą Mistrzostw Europy Centralnej w rajdach terenowych. Impreza miała charakter międzynarodowy, startowały załogi Polski, Węgier i Czech. Tereny udostępniły nam miasto Szczecin, Gmina Dobra, Nadleśnictwo Trzebież i Wojsko Polskie na Odcinek Specjalny – prolog – a także teren strzelnicy wojskowej na zorganizowanie miasteczka rajdowego. W rajdzie wystartowało 19 załóg samochodowych z 3 krajów i 4 quady. W RMPST A. G. reprezentowało 2 załogi samochodowe. W sumie w tych trzech dniach zawodnicy pokonali 426 km rajdu, w tym 341 km Odcinków Specjalnych po drogach leśnych, polnych, szutrowych czy wręcz poligonowych bezdrożach i na terenach nieużytków rolnych. Rajd obsługiwało 87 sędziów sportu samochodowego i 98 osób ochrony Odcinków Specjalnych. Dyrektorem rajdu był ponownie T. Kaczmarczyk, a zespołem Sędziów kierował T. Witkiewicz. W składzie ZSS – członkiem był sędzia z Czech M. Chytka. ZSS bardzo wysoko ocenił organizację imprezy, ilość i kompetencje sędziów, wyposażenie sprzętowe, oznaczenia oraz dokumentacje: książka drogowa, mapki bardzo dobrze odzwierciedlały trasę, informator dla kibiców itp. OS były trudne technicznie, a zarazem bardzo widowiskowe. W klasyfikacji RMPST zwycięzcą została załoga K. Hołowczyc i J.-M. Fortin. Załogi A. G. na tych zawodach nie osiągnęły znaczących sukcesów.

Komisja Sportowa poza rundą zorganizowała dwie inne imprezy. KJST w Drezdenku oraz drugi KJST w Janczewie, w którym niezależnie od samochodów terenowych uczestniczyli zawodnicy na motocyklach i quadach. Zamierzaliśmy zorganizować jeszcze, co najmniej dwie imprezy, ale rok nie był wybitnie niekorzystny. Nie odbył się KJST zaplanowany na 13 czerwca i 3 lipca 2010 z powodu obowiązującego od 22 maja Rozporządzenia Porządkowego nr 1 Wojewody Lubuskiego stanowiącego o zakazie poruszania się po wałach rzecznych i międzywalu. Niestety z powodu wysokiego stanu wody Noteci przeniesiony KJST na dzień 24.10 w Drezdenku został odwołany.

Komisja Sportu Popularnego i Turystyki – wiosną tak jak w poprzednich latach zorganizowaliśmy integracyjną imprezę dla zmotoryzowanych niepełnosprawnych „Razem Łatwiej”. Uczestniczyło 21 załóg, 62 uczestników łącznie z organizatorami. Jesienią – dwudniowy zlot „Razem Łatwiej” zorganizowaliśmy pod kierownictwem S. Kretkowskiego i przy udziale T. Szymańskiego w ośrodku Gozdrew w Goszczanowie gmina Drezdenko. W zlocie uczestniczyło 85 osób. Trasa była inna niż w latach ubiegłych. Złożyliśmy wiązanki kwiatów na grobach naszych działaczy: B. Kolasińskiej, A. Parona i S. Talkowskiego. Odwiedziliśmy wiele miejscowości Gminy Skwierzyna, gdzie zorganizowaliśmy próby sprawnościowe i uczestniczyliśmy też w „Święcie Podgrzyka” w Mierzynie Gmina Międzychód.

Tradycyjną coroczną samochodową imprezą turystyczną jest impreza „Kierowcy Dzieciom”. W organizacji imprezy pomocy udzielił nam Wójt Gminy Sanok, Ochotnicza Straż Pożarna z Santoka oraz właściciel Stadniny Koni w Polichnie Nowym.

W roku sprawozdawczym zorganizowaliśmy jeszcze jedną znaczącą imprezę turystyczną „Szlakiem Stalowych Kopuł”. Zaprosiliśmy do udziału w imprezie zaprzyjaźnione Kluby z Zielonej Góry, Słubic i Drezdenka. Zwiedziliśmy bunkry Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień, forteczny most obrotowy w Nowym Dworku, most przechylno-przesuwowy w Bledzewie, elektrownię wodną w Bledzewie i podziemia oraz część fortyfikacji Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień. W imprezie uczestniczyło 15 załóg, łącznie wzięły udział 34 osoby.

Z organizacji Jesiennego Rajdu Skody zrezygnował dealer „Skody”, ze względu na kryzys.

Zmienne warunki pogodowe spowodowały też, że nie podjęliśmy się zorganizowania naszej corocznej imprezy „Pogoń za Lisem”.

Zarząd podjął uchwałę Nr 3/11/2010 z dna 3.09.2010 roku o zawieszeniu działalności Koła, a następnie postanowił wystąpić do Walnego Zebrania o rozwiązanie Koła „Klub 4x4 Drezdenko”.

Komisją Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego kierował T. Szamański, a po jego rezygnacji krótko K. Kamoda. Odbyły się dwa powiatowe turnieje szkół podstawowych i gimnazjalnych w Kostrzynie i w Gorzowie. Nasi sędziowie byli odpowiedzialni za zorganizowanie prób na torach przeszkód do jazdy rowerami i sędziowali w/w próby. Natomiast część teoretyczną – testową i Miasteczko Ruchu Drogowego – realizowali funkcjonariusze Policji.

Komisją Kartingową kierował K. Grześkowiak. W komisji działało 7 członków, z tego 5 zawodników z licencją. Nasi młodzi kartingowcy uczestniczyli w sześciu rundach Kartingowych Mistrzostw Strefy Północno-Zachodniej, oraz sześciu rundach Pucharu Głównej Komisji Sportu Kartingowego (do 2008 r.  rozgrywane jako Kartingowe Mistrzostwa Polski). W klasyfikacji generalnej Strefy Północno-Zachodniej zawodnicy zajęli następujące miejsca: 1 miejsce B. Grześkowiak – Mistrz Strefy Północno-Zachodniej, 3 miejsce D. Nawrot – II V-ce Mistrz Strefy Północno-Zachodniej, 6 miejsce T. Jarzyk, 7 miejsce T. Nawrot. Indywidualnie w Pucharze Głównej Komisji Sportu Kartingowego: B. Grześkowiak zajął II miejsce, D. Nawrot – III miejsce, T. Jarzyk V miejsce, T. Nawrot VII miejsce. W październiku na kartodromie w Gostyniu nasi reprezentanci zakończyli zmagania na torach kartingowych.

Komisją Motocyklową kierował od czasu jej powołania P. Adamczyk. W Motocrossowych Mistrzostwach Strefy Północno-Zachodniej odbyło się 11 rund. W zawodach motocrossowych startowało 8 zawodników. Najwyższą lokatę w klasyfikacji generalnej zdobył na quadzie tytuł II wicemistrza Ł. Lorens. Wysokie miejsca zajęli: P. Adamczyk – 6 miejsce w klasie Otwartej pierwszej. Sklasyfikowano w tej klasie 66 zawodników. K. Różański zdobył na startujących 59 motocrossowców 11 miejsce w klasie otwartej drugiej. Jedną z najmłodszych zawodniczek (juniorek) startujących w zawodach jest nasza reprezentantka Marta Hlebowicz.

A. G. jest też reprezentowany w Supermoto. W klasie SI Supermoto trzecie miejsce zdobył Ł. Pawelec, a szóste miejsce P. Pawelec. W klasie 250 – Supermoto – 5 miejsce wywalczył S. Budnik. Startował w 4 wyścigach na 6 wyścigów przeprowadzonych w 2010 roku. A licencje posiada 8 zawodników w motocrossie i 6 licencji w supermoto. Dobre wyniki Łukasza Pawelca znalazły uznanie władz motocyklowych Polskiego Związku Motorowego – został zakwalifikowany w 2011 roku do kadry narodowej w supermoto.

W roku 2010 uczestniczyliśmy w Targach Motoryzacyjnych „Autosalon” i za właściwe przygotowanie stoiska i otrzymaliśmy Puchar Prezydenta Miasta Gorzowa.

2011

Przez okres minionego roku pracowaliśmy w różnorodnym składzie Zarządu i kierownictwach Komisji i Sekcji. Na Zebraniu sprawozdawczo – wyborczym w 2011 roku wybrano Zarząd w składzie: Prezes – Z. Tełowski, Wiceprezes – T. Kaczmarczyk, Skarbnik – E. Herman. W miesiącu listopadzie rezygnację z pełnienia funkcji skarbnika złożyła P. Ewa Herman. Zgodnie ze statutem, Zarząd na stanowisko skarbnika powołał Kol. Łukasza Świątkiewicza.

W roku sprawozdawczym zaprzestała działać Sekcja Zmotoryzowanych Niepełnosprawnych „ARKA”.

W roku sprawozdawczym - 2011 – nastąpiły istotne zmiany w zakresie naszego działania. Obecnie Automobilklub ma licencje uprawniające do prowadzenia działalności w sporcie kwalifikowanym w trzech dyscyplinach: w sporcie samochodowym, w sporcie kartingowym, w sporcie motocyklowym.

Komisją Sportową kieruje Łukasz Świątkiewicz. Automobilklub Gorzowski zorganizował w dniach 09-11 września, na zlecenie Głównej Komisji Sportu Samochodowego V Rundę Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych, która była jednocześnie rundą Mistrzostw Europy Centralnej w rajdach terenowych i rundą kandydacką do Pucharu Świata w rajdach terenowych. Impreza miała charakter międzynarodowy, startowały załogi Polski, Czech, Niemiec, Rosji, Litwy, Francji, Włoch i załoga mieszana Polsko – Belgijska. Tereny udostępniły nam miasto Szczecin, Gmina Dobra, Gmina Drawsko Nadleśnictwo Trzebież i Wojsko Polskie na Odcinki Specjalne na poligonie drawskim. W imprezie uczestniczyły: samochody grupa T1 - 13, (+ serwisy); samochody grupa T2 - 12 (+serwisy); samochody klasa TH - 1 (+serwis); samochody klasa „O” – 3 (+ serwisy); quady – 8 (+serwisy); motocykle – 1 (+serwis); klasyfikacja sponsorska – 2; akredytacja dziennikarska (przyjęta) – 172 dziennikarzy. W Rajdowych Mistrzostwach Polski Samochodów Terenowych Automobilklub Gorzowski reprezen-towały 3 załogi samochodowe. W sumie w tych trzech dniach zawodnicy pokonali 713,4 km rajdu, w tym 408,0 kilometrów Odcinków Specjalnych po drogach leśnych, polnych, szutrowych, poligonowych bezdrożach i na terenach nieużytków rolnych. Rajd obsługiwało104 sędziów sportu samochodowego i260 osób ochrony Odcinków Specjalnych. Dyrektorem rajdu był ponownie T. Kaczmarczyk, a Zespołem Sędziów Sportowych kierował Kol. Tadeusz Witkiewicz. W składzie ZSS - członkiem był sędzia z Czech p. M. Chytka. ZSS bardzo wysoko ocenił organizację imprezy, ilość i kompetencje sędziów, wyposażenie sprzętowe, oznaczenia oraz dokumentacje: książka drogowa, mapki bardzo dobrze odzwierciedlały trasę, informator dla kibiców itp. W szczególności wybór miejsca startu honorowego – teren przed Urzędem Miasta Szczecina - miejsca startu do rajdu, parku serwisowego i parku zamkniętego - to były dobre lokalizacje, widowiskowe – chętnie odwiedzane przez media i miłośników sportów motorowych. OS były trudne technicznie, a zarazem bardzo widowiskowe. W klasyfikacji generalnej rajdu i w klasie T1 zwycięzcą została załoga Hołowczyc Krzysztof/Fortin Jean-Marc. Drugie miejsce zajęła załoga Peterhansel Stephane/Cottret Jean-Paul. Trzecie miejsce zajęła załoga Automobilklubu Gorzowskiego Wasiak Sławomir/Grydziuszko Marcin. W klasie Otwartej drugie miejsce zajęła załoga naszego Automobilklubu Lisowski Tomasz / Bąk Przemysław. W związku z tym, że była to runda Kandydacka do Pucharu Świata w Rajdach Terenowych, Międzynarodowa Federacja Samochodowa (FIA) przysłała na nasze zawody swojego Obserwatora, którym był Fred Gallagher z Wielkiej Brytanii. Opinia Obserwatora była pozytywna, pan Gallagher rekomendował rajd Baja Poland do cyklu Puchar Świata i w dniu 7 grudnia na posiedzeniu Światowej Rady Sportu (World Motor Sport Council (WMSC)) w New Delhi, Indie oficjalnie została nam przyznana runda w Pucharze Świata w Rajdach Terenowych, co zostało zapisane w oficjalnym Kalendarzu imprez FIA 2012. W Mistrzostwach Polski za rok 2011 drugie miejsce w klasyfikacji generalnej i klasie T1 tytuły wicemistrza Polski i wicemistrza Mistrzostw Europy Środkowej zajęła nasza załoga Wasiak Sławomir/Grydziuszko Marcin. W Klasie T2 nasz zawodnik Binaś Piotr jadący jako pilot z kierowcą z Automobilklubu Polski Piotrem Chodzeniem wywalczyli tytuł drugiego Wicemistrza Polski i Europy Centralnej. W Pucharze Polski drugie miejsce w Klasie Otwartej zajęła załoga Lisowski Tomasz/Bąk Przemysław.

Komisja Sportowa poza rundą zorganizowała dwie inne imprezy. Były to: W dniu 16.04.2011 Konkursowa Jazda Samochodem Terenowym w Janczewie pod nazwą „OFF ROAD”. W imprezie uczestniczyło: sędziowie klasy I – 1, sędziowie klasy II – 10, załogi samochodowe – 8 (16 uczestników), quady 4K – 4 uczestników, quady 2K – 7 uczestników, motocykle – 12 uczestników;

oraz drugi KJST pod nazwą „OFF ROAD” nad Wartą w Gorzowie Wlkp. w dniu 31.07.2011– w którym niezależnie od samochodów terenowych uczestniczyli zawodnicy – na motocyklach i quadach. W imprezie uczestniczyło: sędziowie klasy I – 4, sędziowie klasy II – 15, załogi samochodowe – 7 (14 uczestników), quady 4x4 – 4 uczestników

Komisją Turystyczną kieruje Tadeusz Łukasz. Wiosną - nie zorganizowano imprezy dla niepełnosprawnych „Razem Łatwiej” ze względów finansowych. Zarówno Automobilklub, jak i organizator obchodów Światowego Dnia Inwalidy nie otrzymali dotacji, w związku z czym impreza nie odbyła się. Jesienną imprezę „Razem Łatwiej” zorganizowano pod kierownictwem T. Szymańskiego w dniu 05.11.2011 r. W imprezie uczestniczyło 8 samochodów wraz z kierowcami. Dojechało 5 samochodów. Imprezę obsługiwało 6 sędziów. Długość – 31 km, ilość zadań turystycznych – 4, ilość prób sprawnościowych – 3. Uczestnicy zwiedzili zabytki i przyrodę północnej części województwa Lubuskiego na trasie Gorzów Wlkp. – Danków.

Tradycyjną coroczną samochodową imprezą turystyczną jest impreza zorganizowana w dniu 12 czerwca 2011 roku pod nazwą „Kierowcy Dzieciom”. Jej głównymi uczestnikami i zarazem pilotami są dzieci z Gorzowskiego Państwowego Ośrodka Wsparcia Rodzinie /dawny Dom Dziecka/. W imprezie uczestniczyło 13 samochodów wraz z kierowcami i 20 dzieci z Ośrodka Wsparcia Rodziny. Imprezę obsługiwało 9 organizatorów. Charakterystyka imprezy: długość – 52,2 km, ilość zadań turystycznych – 4, ilość prób sprawnościowych – 1. Na trasie dzieci zwiedziły nowo otwartą filharmonię, oraz remizę strażacką. Impreza zakończyła się ogniskiem na terenie stadniny koni w Polichnie koło Santoka i rozdaniem nagród. W organizacji imprezy pomocy udzielił nam Wójt Gminy Santok, Ochotnicza Straż Pożarna z remizy strażackiej przy ul. Strażackiej w Gorzowie Wlkp., oraz właściciel Stadniny Koni w Polichnie Nowym.

Zmienne warunki pogodowe spowodowały też, że nie podjęliśmy się zorganizowania naszej dorocznej imprezy „POGOŃ ZA LISEM”.

Komisją Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego kieruje T. Szymański. Odbyły się dwa powiatowe turnieje szkół podstawowych i gimnazjalnych w Kostrzynie i w Gorzowie. Nasi sędziowie byli odpowiedzialni za zorganizowanie i sędziowanie toru przeszkód. Natomiast część teoretyczną – testową i Miasteczko Ruchu Drogowego – realizowali funkcjonariusze Policji i pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Były to: dniu 15 kwietnia 2011 roku Powiatowy (grodzki) turniej BRD dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gorzowie Wlkp. W imprezie uczestniczyło: Szkoła podstawowa – 7 drużyn (21 osób), Gimnazjum – 8 drużyn (24 osoby). Ilość sędziów – 6.

W dniu 16 kwietnia 2011 roku odbył się Powiatowy (ziemski) turniej BRD dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w Kostrzynie. W imprezie uczestniczyło: Szkoła podstawowa – 8 drużyn (24 osoby), Gimnazjum – 4 drużyny (12 osób), Ilość sędziów – 4.

W dniu 11 maja na zaproszenie Komendy Wojewódzkiej Policji uczestniczyliśmy w eliminacji wojewódzkiej konkursu „Policjant Roku” jako sędziowie. Zagadnienia BRD – w postaci testów z przepisów ruchu drogowego są częścią składową zadań – wszystkich imprez turystycznych.

Komisją Kartingową kieruje K. Grześkowiak. W Komisji działa 7 członków, z tego 6 zawodników z licencją. Nasi kartingowcy uczestniczyli w sześciu rundach Pucharu Głównej Komisji Sportu Kartingowego (do 2008 r. rozgrywane jako Kartingowe Mistrzostwa Polski). Indywidualnie w Pucharze Głównej Komisji Sportu Kartingowego: D. Nawrot - I miejsce, B. Grześkowiak - zajął II miejsce, T. Nawrot – IV miejsce, K. Grześkowiak – VI miejsce, T. Jarzyk – VII miejsce. Zespołowo nie mieli sobie równych - zdobyli Puchar Głównej komisji Sportu Kartingowego.

Komisją Motocyklową – kieruje M. Budnik. Zawodnicy tej komisji uczestniczyli w sezonie 2011 r. w cyklu Motocrossowych Mistrzostw Strefy Zachodniej, w Pucharze Polski i w Pucharze Bałtyku. Mistrzem Strefy w kategorii Quad został Ł. Lorenc. Pozostali zawodnicy ścigali się w kategoriach: Młodzik Licencja C – D. Kordun – 7 miejsce. Młodzik licencja A – W. Jasiński – 4 miejsce. Otwarta 1 – P. Adamczyk – 5 miejsce, dalsze miejsca zajęli K. Dziobko i M. Ilnicki. Otwarta 2 – K. Różański – 7 miejsce, dalsze miejsca zajęli K. Perużyński i S. Budnik. W Pucharze Polski 3 miejsce zajął W. Jasiński. W Pucharze Bałtyku 2 miejsce zajął P. Adamczyk w klasyfikacji motocyklistów i Ł. Lorenc w klasyfikacji quadowców. Komisja Motocyklowa zorganizowała w dniu 31 lipca 2011 roku trening punktowany pod nazwą „OFF ROAD” nad Wartą. W imprezie brało udział: sędziowie klasy „O” – 2, sędziowie klasy II – 8, motocykle licencja – 11 uczestników, motocykle bez licencji – 7 uczestników, motocykle młodzik – 4 uczestników, quad młodzik – 1 uczestnik, quady – 3 uczestników.

W ubiegłym roku uczestniczyliśmy w Targach Motoryzacyjnych „AUTOSALON” - wiosna 2011. Mieliśmy możliwość zaprezentowania: samochód zabytkowy, samochody rajdowe, gokarty i motocykle startujące w motocrossie, wyścigach i supermoto. Ponadto zaprezentowano z rzutnika nasze foto z imprez samochodowych, kartingowych i motocyklowych. Za właściwie przygotowane stoisko i prezentację otrzymaliśmy PUCHAR Prezydenta Miasta Gorzowa – „Zarozwój sportu motorowego i promowanie bezpiecznej jazdy”.

W klubie licencję klasy I posiada 12 sędziów sportu samochodowego, a licencje klasy II posiada 29 sędziów sportu samochodowego. W dniu 12 marca odbyło się szkolenie sędziów sportu samochodowego. W szkoleniu uczestniczyło: sędziowie klasy I – 13 osób, sędziowie klasy II – 24 osoby, kandydaci na sędziego - 23 osoby, organizatorzy – wykładowcy - 4 osoby czyli razem – 64 osób.

Licencje zawodnicze: licencja R1 - 1 zawodnik, licencja R cross-country – 7 zawodników.

W sporcie motocyklowym licencje sędziowskie klasy O posiada 2 sędziów. Licencje zawodnicze: Licencja B – 2 zawodników, Licencja C – 8 zawodników, Licencja B supermoto – 4 zawodników.

W sporcie kartingowym Licencje zawodnicze posiada 6 zawodników.

Obecnie w Zarządzie Okręgu działa 3 naszych działaczy: Z. Tełowski – wiceprezes ds. Sportu

T. Kaczmarczyk – Przewodniczący Komisji Sportu Samochodowego, E. Kaczmarczyk – Członek Zarządu, Członkiem Okręgowej Komisji Rewizyjnej jest J. Kordyl, Członkami Okręgowych Komisji są: K. Grześkowiak – Okręgowa Komisja Kartingowa, M. Budnik – Okręgowa Komisja Motocyklowa, T. Szymański – Okręgowa Komisja BRD, Ł. Świątkiewicz – Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego, Ł. Tadeusz – Okręgowa Komisja Sportu Popularnego i Turystyki

Coroczną tradycją są spotkania świąteczno – noworoczne naszych członków - potocznie nazywane spotkaniami opłatkowymi, na których dokonujemy wstępnej oceny działania Automobilklubu w upływającym roku, omawiamy plany na przyszłość, składamy sobie życzenia. Takie spotkanie zorganizowaliśmy 16 grudnia w hotelu MŁYN. W spotkaniu wzięło udział 46członków.

Rok 2011 był rokiem jubileuszowym. Obchodziliśmy 35 rocznicę powstania Automobilklubu. Z tej okazji zorganizowaliśmy spotkanie członków Automobilklubu. W spotkaniu uczestniczyło 107 osób. Nagrodzeni zostali zawodnicy i działacze Automobilklubu.

W roku ubiegłym nawiązaliśmy kontakt z Klubem Motorowym z miejscowości Sellow w Niemczech. Planujemy organizację wspólnej imprezy turystycznej.

 

Opracowanie: Alicja Pacholak

Źródło:

  • kronika Automobilklubu Gorzowskiego,
  • dokumentacja wewnętrzna Automobilklubu Gorzowskiego,
  • internet,
  • wyniki Polskiego Związku Motorowego,
  • artykuły prasowe z gazet.
   
   

Licznik odwiedzin  

178271
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
74
72
631
177081
890
2426
178271

Twój IP: 54.227.51.103
Czas serwera: 2017-12-11 13:02:58
   
Copyright © 2017 Automobilklub Gorzowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.